Belmod

BELMOD is een microsimulatiemodel waarmee beleidsmakers de impact van beleidswijzigingen in de sociale uitkeringen en belastingen kunnen onderzoeken. De resultaten van het model geven een inzicht in het budgettaire effect en het effect op de inkomensverdeling of op armoede. De gedetailleerde input dataset met de karakteristieken en het inkomen van een selectie van de Belgische populatie zorgt voor nauwkeurige resultaten. Door verder te bouwen op de bestaande infrastructuur van het Europese model EUROMOD, wordt internationale uitwisseling over hervormingen binnen de sociale zekerheid makkelijker.

Logo Belmod