Belmod project

BELMOD is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie. Het doel is tweeledig:

  1. op technisch vlak beoogt het project de modernisatie van het huidige microsimulatiemodel van de FOD Sociale Zekerheid (MIMOSIS) en
  2. op inhoudelijk vlak zal een inventaris van beleidsmaatregelen opgesteld worden om de non-take up (NTU) van sociale rechten in België te verminderen.

 

Het project loopt van begin 2019 tot midden 2022.