Documentatie

Input dataset

Onderstaande nota geeft alle variabelen weer van de BELMOD-input dataset van 2015. Per variabele wordt weergegeven wat de variabele inhoudt en hoe die werd opgebouwd vanuit de databestanden die werden aangeleverd door het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en door de FOD Financiën.