Events

10 november 2022 – BELMOD Autumn School

Het BELMOD-team van de FOD Sociale Zekerheid organiseert op donderdag 10 november een tweede hands-on training. Tijdens deze training werd aan de hand van concrete, actuele voorbeelden de meerwaarde van het microsimulatiemodel BELMOD gedemonstreerd.

25 augustus 2022 – BELMOD Summer School

Het BELMOD-team van de FOD Sociale Zekerheid organiseert op donderdag 25 augustus een eerste hands-on training. Tijdens deze training werd aan de hand van concrete, actuele voorbeelden de meerwaarde van het microsimulatiemodel BELMOD gedemonstreerd

23 juni 2022 – Slotconferentie BELMOD x TAKE

Non-take-up of de niet-opname van sociale rechten is een belangrijk thema in de strijd tegen armoede en sociale exclusie. De FOD Sociale Zekerheid en het TAKE Consortium organiseerden rond dit thema een conferentie op donderdag 23 juni om de eindresultaten van het BELMOD-project en het TAKE-project voor te stellen.

3 februari 2022 – Voorstelling BELMOD

Op 3 februari 2022 organiseerde het BELMOD-team van de FOD Sociale Zekerheid een online voorstelling van het BELMOD-microsimulatiemodel. Ter inleiding werd het BELMOD-project kort gekaderd, waarna werd uitgelegd wat een microsimulatiemodel is en hoe EUROMOD en BELMOD zich tot elkaar verhouden. Ook werd de inhoud van de dataset die gebruikt wordt bij simulaties met BELMOD toegelicht. De FOD Sociale Zekerheid presenteerde enkele eerste resultaten van het effect van een harmonisering en vereenvoudiging van de bestaansmiddelentoetsen van enkele bijstandsmaatregelen. De Universiteit Antwerpen presenteerde BELMOD-onderzoek naar de impact van een stijging van de werkgelegenheidsgraad tot 80% op de armoededoelstellingen in België. Eindigen deden we met de verdere planning van BELMOD.