Toegang

De FOD Sociale Zekerheid ontwikkelde, in samenwerking met Sciensano, een Remote Access platform waarmee partners via een beveiligde verbinding het BELMOD-model en onderliggende gegevens kunnen raadplegen en gebruiken. BELMOD wordt hiermee toegankelijk voor de ruimere onderzoeksgemeenschap. Om aan de veiligheidsvereisten te voldoen, houdt het gebruik van de Remote Access enkele voorwaarden in, waaronder:

  • De BELMOD-input dataset kan enkel gebruikt worden indien de partner een machtiging heeft verkregen van het InformatieveiligheidscomitĂ© (IVC). Gebruik van hypothetische gezinnen is uiteraard wel mogelijk zonder machtiging.
  • Het platform laat niet toe persoonsgegevens te downloaden; geaggregeerde resultaten kunnen mits toestemming wel verkregen worden.