Wat is BELMOD?

Het BELMOD-model is een microsimulatiemodel dat werd ontwikkeld tijdens het BELMOD-project , gefinancierd door de Europese Commissie. Als basis werd het Belgische EUROMOD-model gebruikt. EUROMOD is een statisch, 'non-behavioural' microsimulatiemodel voor belastingen en sociale uitkeringen voor 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

Het BELMOD-model loopt op een administratieve input dataset. Deze input dataset bevat de sociaaleconomische gegevens van het jaar 2019 van ongeveer 473.500 gezinnen, of 1.410.000 personen – ongeveer 12,2 % van de Belgische bevolking. De steekproef is disproportioneel gestratificeerd om betrouwbare resultaten te kunnen genereren voor zowel het nationale als het regionale niveau (met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Duitstalig gebied). De belangrijkste databron is het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (DWH AM & SB) van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Daarnaast bevat de input-dataset gegevens uit de IPCAL-databank van de FOD Financiën (fiscale gegevens) en de STIPAD/CADNET-databank (onroerend patrimoniuminformatie).

Dit detailniveau van de informatie over inkomsten en uitkeringen maakt relatief nauwkeurige simulaties mogelijk. Met deze inputgegevens was het bovendien mogelijk om het Belgische EUROMOD-model verder uit te breiden. Verschillende beleidsdomeinen zoals het leefloon kunnen in meer detail gesimuleerd worden. Ook zijn er nieuwe beleidsdomeinen toegevoegd zoals de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming).

Meer informatie over de inhoud van de input dataset en de BELMOD-specifieke beleidsdomeinen is terug te vinden bij de documentatie.

Om partners via een beveiligde verbinding toegang te verlenen tot het model en de input dataset, werd een Remote Access ontwikkeld.