Wie zijn wij?

BELMOD wordt beheerd en onderhouden door de DG Analyse en Monitoring van de FOD Sociale Zekerheid. Het BELMOD-team bestaat uit:

  • Arne Corselis
  • Tine Hufkens
  • Silke Laenen
  • Gineke Mampaey
  • Natascha Van Mechelen

Contact: belmod@minsoc.fed.be

Het BELMOD-team maakt deel uit van het Belgische nationale team van EUROMOD, samen met de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen.