Forum 'De Sociale Zekerheid van de Toekomst'

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseerde de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 30 april een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

We beschouwen vier transversale thema’s als sleutelfactoren voor de toekomst van de sociale zekerheid:

  1. Een adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een kenniseconomie
  2. Het niet-gebruik van sociale rechten
  3. Sociale zekerheid en nieuwe werkvormen
  4. De financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie

De thema's 1 en 2 zijn op 28 februari behandeld. De thema's 3 en 4 werden op 30 april door gespecialiseerde sprekers en in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld,…) uitvoerig besproken.

Call for action: heb je een vraag of wil je zelf een bijdrage schrijven over de sociale zekerheid van de toekomst? Mail naar: besoc.event@minsoc.fed.be

Inmiddels hebben we al meerdere bijdragen ontvangen (zie ook op de Franse pagina): Externe bijdragen

Voorbije Fora