Forum 'De Sociale Zekerheid van de Toekomst'

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

We beschouwen vier transversale thema’s als sleutelfactoren voor de toekomst van de sociale zekerheid:

  1. Een adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een kenniseconomie
  2. Het niet-gebruik van sociale rechten
  3. De financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie
  4. Sociale zekerheid en nieuwe vormen van werk

Op 28 februari werden de thema's 1 en 2 behandeld, terwijl thema's 3 en 4 op 30 april aan bod zullen komen.

Deel 1: gespecialiseerde sprekers behandelden de thema's in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld, …) uitvoerig: Prof. Bea Cantillon, Prof. Bart Cockx, Laurence Noël, Prof. Wim van Oorschot en Prof. Philippe Van Parijs, met moderator Guy Tegenbos. 

Deel 2: reserveer alvast je plaats voor het volgende Forum! 

Voorinschrijving Forum 30/04/19

Call for action: heb je een vraag of wil je zelf een bijdrage schrijven over de sociale zekerheid van de toekomst? Mail naar: besoc.event@minsoc.fed.be

Inmiddels hebben we al meerdere bijdragen ontvangen (zie ook op de Franse pagina): Externe bijdragen