Externe bijdragen

Call for action: heb je een vraag of wil je zelf een bijdrage schrijven over de sociale zekerheid van de toekomst? Mail naar: besoc.event@minsoc.fed.be

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit deskundigen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de sociale partners en verenigingen die in de sociale sector actief zijn. De bijdragen worden op de website geplaatst en zullen dus toegankelijk zijn voor het publiek. De FOD neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikels. Ideaal zou zijn als de bijdragen worden gestaafd met cijfers en feiten en verband houden met de aangekaarte thema’s. Ze moeten aan een van de onderwerpen gelinkt zijn. 

Inmiddels hebben we al meerdere bijdragen ontvangen (zie ook op de Franse pagina):

VBO Reflect: Ander model sociale zekerheid 2030

Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden (download)

Marc Leemans: Welke toekomst voor de sociale zekerheid? (.pdf)

AMUSSOL: toegang tot sociale zekerheid voor de informele economie in de Dominicaanse Republiek (.pdf)

Jan Mertens: Sociale zekerheid in tijden van klimaatverandering en post-groei (.pdf)

Jozef Pacolet: Groei en verdeling, de Lucas optie - afscheidscollege (.pdf)

Bea Cantillon De Europese Pijler voor Sociale Rechten: tien argumenten voor een afdwingbaar recht op adequate minimum inkomens (.pdf)

Bea Cantillon Social Security and Poverty Reduction (.pdf) (Eng)

ABVV-visie op de sociale zekerheid van de toekomst (.pdf)

Philippe Defeyt: Voor een onvoorwaardelijk basisinkomen als hoeksteen van een nieuw sociaal pact (.pdf)

Philippe Defeyt: Het individualiseren van de sociale rechten voor alle burgers, een eerste stap in de richting van een Universeel Basisinkomen (.pdf)

Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel: Inzichten in non take-up (.pdf)

Kamer volksvertegenwoordigers: Schriftelijke vragen en antwoorden

Bea Cantillon: The European Pillar of Social Rights: ten arguments for prioritizing minimum incomes (.pdf) (Eng)

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting:

Sociale bescherming:

Non-take-up van rechten:

Maakte je zelf een publicatie, paper of boek over een onderwerp dat verband houdt met de thema’s van het Forum? Je kan deze werken voorstellen in een ruimte vlakbij de zaal tijdens de pauze(s) en je doelpubliek uitgebreid informeren! Graag vooraf even laten weten wat je precies gaat presenteren via besoc.event@minsoc.fed.be