Hervorming van erkenningssysteem voor beroepsziekten

In 2016 heeft de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid gewerkt aan een hervorming van het erkenningssysteem voor beroepsziekten en beroepsgebonden ziekten. De regels voor erkenning waren immers niet langer aangepast aan de huidige maatschappij en de nieuwe aandoeningen, zoals burn-out. Bovendien moesten we nog meer inzetten op preventie.

Praktisch betekende die hervorming:

  1. de fusie tussen het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en 
  2. de installatie van de ‘Commissie voor de hervorming van de beroepsziekten van de 21e eeuw’.  

De huidige wetgeving legt de nadruk op de individuele schadevergoeding, en veel minder op preventie. Verder is de wet nauwelijks veranderd sinds 1963, terwijl de arbeidsmarkt en onze maatschappij voortdurend evolueren. Die evolutie brengt nieuwe professionele risico’s met zich mee. Daardoor waren nieuwe pistes nodig om die beroepsziekten en/of beroepsgebonden aandoeningen beter op te sporen en te behandelen.

Dankzij de fusie tussen FBZ en FAO ontstond er één unieke openbare instelling voor sociale zekerheid die zich zal toespitsen op de beroepsrisico’s. Via één enkel contactpunt zal de burger kunnen rekenen op een efficiëntere dienstverlening. 
                                                                                                            
De ‘Commissie voor de hervorming van de beroepsziekten van de 21e eeuw’ heeft het systeem van schadevergoedingen en de preventie van beroepsrisico’s onderzocht. Vervolgens heeft ze concrete verbeteringen geformuleerd. In de commissie zetelden zowel multidisciplinaire experts vanop het terrein als theoretici. Daarnaast is er nog een begeleidingscomité met de sociale partners gemaakt, waar ze ook hun standpunt hebben kunnen bekendmaken.

In het voorjaar van 2018 heeft de Commissie haar eindrapport voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken.  Concreet bevatte het verslag een hele reeks voorstellen en aanbevelingen om het stelsel van beroepsziekten te versterken rond drie pijlers: preventie, reïntegratie en compensatie. Onderaan deze pagina vind je het eindrapport.

De FOD Sociale Zekerheid heeft de logistieke rol op zich genomen, zodat de leden hebben kunnen werken in een moderne en dynamische omgeving, net zoals voor de Commissie Pensioenhervorming 2020 - 2040.  

Door middel van deze samenwerking blijft de FOD dus actief deelnemen aan de werkzaamheden van de regering bij het uitwerken en bestuderen van nieuwe beleidslijnen. 

Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw - Eindverslag (.pdf)