Mentaal welzijn van zelfstandigen op het werk

In het kader van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk lanceerde minister van Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, een oproep voor het indienen van projecten of initiatieven die inzetten op preventie van psychosociale risico’s op het werk bij zelfstandigen. De verworven data en resultaten uit deze projecten en initiatieven kunnen de basis vormen voor structurele maatregelen ter ondersteuning van het mentaal welzijn op het werk bij zelfstandigen.

De oproep was gericht aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en beoogt subsidies toe te kennen aan concrete, realistische en praktische initiatieven en projecten voor alle types van zelfstandigen die focussen op primaire en secundaire preventie van psychosociale risico’s gelinkt aan de activiteiten van zelfstandigen.

Projectoproep Mentaal welzijn zelfstandigen (afgesloten)

Toewijzing 3 preventieprojecten

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van subsidies voor de uitvoering van projecten voor zelfstandigen in het kader van het federaal actieplan “Mentaal welzijn op het werk”.

News.Belgium.be

Op 29 september 2022, heeft de FOD Sociale Zekerheid samen met Minister van Zelfstandigen David Clarinval de aftrap gegeven aan 3 projecten gericht op de preventie van psychosociale risico’s op het werk, zoals stress en burn-out, bij de zelfstandigen.

In zijn voorwoord stelde Peter Samyn, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, dat "Mentaal welzijn op het werk geen politieke grenzen kent, het raakt iedereen in onze omgeving. Ik ben dus erg blij dat we ons vandaag kunnen richten op deze belangrijke groep, de zelfstandigen. Een specifieke doelgroep, ook van onze FOD, die al voor de huidige crisissen zeer vatbaar was voor werkgerelateerde psychische problemen."

Minister David Clarinval lanceerde - met ondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid - afgelopen december, in het kader van het federaal actieplan “Mentaal welzijn op het werk”, een projectoproep voor initiatieven gericht op de preventie van psychosociale risico’s op het werk voor de zelfstandigen.

Uit de ontvangen kandidaturen werden de projecten van Liantis Sociaal Verzekeringsfonds, Caisse d’Assurance sociales UCM en Acerta Sociaal Verzekeringsfonds geselecteerd. De sociale verzekeringsfondsen presenteerden tijdens de kick-off van 29 september met korte en krachtige presentaties de doelstellingen van hun projecten en hoe zij die hopen te bereiken. De initiatieven richten zich vooral op de preventie van psychosociale risico's en benadrukken de noodzaak van continuïteit en een structurele verankering van mentaal welzijn. Zij herinneren aan de poreuze grens tussen het beroeps- en het privéleven van de ondernemer en analyseren de breuk in de controle over hun situatie, die de opeenvolgende crisissen veroorzaken.

Bekijk hieronder de videoboodschappen van de projectverantwoordelijken.

 

Minister Clarinval sprak bij de lancering van de initiatieven ook over de autonomie en de passie van de zelfstandigen: "Deze vrijheid kan niettemin een belemmering vormen [...] Dit enthousiasme en de dynamiek die zij in hun werk leggen, kunnen soms de tekenen van uitputting of geestelijk welzijn doen vervagen". Hij herhaalde de aanvankelijke wens om concrete, realistische en praktische preventie-initiatieven te vinden en beloofde dat "we de beschikbaar gestelde gegevens zullen verzamelen, de impact van deze projecten zullen evalueren, en aanbevelingen zullen doen voor een structurele beleidsbasis om het geestelijk welzijn op het werk bij zelfstandigen te ondersteunen."

De FOD Sociale Zekerheid zal in samenwerking met een comité van deskundigen de projecten gedurende een jaar volgen en evalueren, zodat concrete conclusies kunnen worden getrokken om de zelfstandigen te blijven steunen.

Met de overhandiging van een symbolische cheque krijgen de initiatieven een officiële start.  

Wij wensen iedereen veel succes bij de realisatie van hun projecten!

Contact

Voor vragen of  informatie kan u altijd contact opnemen via: MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be  

In de pers

https://www.rtbf.be/article/lancement-de-trois-projets-autour-du-bien-etre-mental-au-travail-des-independants-11075865 

Sur fond de crise, David Clarinval lance trois projets pour le bien-être mental des travailleurs indépendants (sudinfo.be) 

Mediplanet/Pharmaplanet | Clarinval lanceert drie projecten voor mentale welzijn zelfstandigen

Lancement de trois projets autour du bien-être mental au travail des indépendants - Entreprises - Trends-Tendances (levif.be)

Plan Good Move: Les commerçants vont-ils quitter Bruxelles? - Metrotime