Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

Voor een geïntegreerd beleid zijn op elk preventie- en interventieniveau acties en projecten nodig, samen met transversale initiatieven. In samenspraak met stakeholders kwam reeds een actieplan tot stand met de verschillende (sub)doelstellingen op elk interventieniveau.’

De 12 projecten "Geïntegreerde preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen" zijn geselecteerd uit 77 inzendingen. Ze liepen gedurende één jaar en konden rekenen op een subsidie van 10.000 tot 300.000 euro.

Documenten

Burn-out preventieplan (.xls)

Presentatie pilootprojecten 10 maart 2020 (.pdf)