Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

Voor een geïntegreerd beleid zijn op elk preventie- en interventieniveau acties en projecten nodig samen met transversale initiatieven. In samenspraak met stakeholders kwam reeds een actieplan tot stand met de verschillende (sub)doelstellingen op elk interventieniveau.’

Heb je een lopend pilootproject rond burn-outpreventie (of een projectplan dat je voor het einde van dit jaar wil lanceren) dat gebaseerd is op de doelstellingen uit dit actieplan? Dien dan een kandidatuur in om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning.

Wie kan een kandidatuur indienen?

De oproep is gericht aan de verschillende actoren die actief zijn in preventie en behandeling van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen zoals overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten, enz.  

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

Geïnteresseerde belanghebbenden hebben drie maanden de tijd om hun kandidatuur te stellen. De uiterste indieningsdatum van de kandidatuur is 21 september 2018.

Kandidaten dienen een dossier in waarbij ze ook een gedetailleerd projectplan voegen. Elke kandidaat zal in dit projectplan moeten verduidelijken hoe de vooropgestelde doelstelling van het pilootproject behaald zal worden. Ook de timing, het gedetailleerde budget en de samenwerking tussen de stakeholders moeten hierin worden uitgewerkt.

Elke kandidaat moet een projectteam met een projectcoördinator aanduiden. Voor de transversale pilootprojecten moeten kandidaten ook externe overlegstructuren opzetten waaraan ze rapporteren en die eventueel ook kunnen bijsturen.

Voor de selectie van de pilootprojecten wordt rekening gehouden met een aantal vastgelegde criteria. Er wordt gezocht naar duurzame projecten die complementair zijn met reeds bestaande initiatieven en reproduceerbaar zijn naar andere actoren na de uitvoering van het pilootproject. Ook moeten projecten coherent zijn met de doelstellingen en acties uit het actieplan voor het geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen. Een volledig overzicht van de criteria en de in te vullen documenten is hieronder beschikbaar.  

Zowel individuele als overkoepelende projecten, d.w.z. projecten waaraan meerdere organisaties meewerken kunnen in aanmerking komen.

Een selectiecommissie zal voor half november alle ingediende projecten beoordelen. 

Welk budget kan worden toegekend?

Zowel individuele als transversale initiatieven kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.

De pilootprojecten hebben een minimum budget van 10 000 euro en een maximum van 300 000 euro. Omdat de focus van het preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen op integratie en coördinatie ligt, wordt 90% van het budget voorzien voor transversale projecten. 

Deze pilootprojecten zullen een aanvulling zijn bij de andere projecten die momenteel worden uitgevoerd door verschillende instellingen, waaronder de projecten van Fedris en FOD WASO.

Documenten voor kandidaten

Handleiding indienen pilootprojecten (.pdf)

Aanpak en FAQ (.pdf)

Burn-out preventieplan (.xls)

Individuele pilootprojecten template (.doc)

Overkoepelende pilootprojecten template (.doc)

Project plan (.xls)

Presentatie Kick Off (.pdf)

Infosessie 1: presentatie (.pdf)

Infosessie 1: vragen en antwoorden (.pdf)

Infosessie 2: vragen en antwoorden (.pdf)