Algemene commentaren

Het VN-comité voor de rechten van personen met een handicap publiceert regelmatig verduidelijkingen over hoe de artikels van het VN-Verdrag geïnterpreteerd moeten worden.

Meer informatie op de website van het VN Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (externe website in het Engels).

De officieuze vertalingen in het Nederlands van de algemene commentaren van het VN-comité, zijn een gezamenlijk initiatief van de FOD Sociale Zekerheid en het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur (team Gelijke Kansen). Met dank aan het Bundesministerium für Arbeit und Soziales voor de vertalingen in het Duits.

Meer informatie