Contact

Voor vragen over het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een Handicap en de implementatie in België kan u contact opnemen met : CoordinationmechanismUNCRPD@minsoc.fed.be

Wij behandelen geen vragen of klachten over individuele dossiers.

Voor vragen federale tegemoetkomingen aan personen met een handicap kan u terecht bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap

Voor klachten over discriminatie omwille van een handicap kan u contact opnemen met het nationaal mensenrechteninstituut Unia

Voor klachten over de federale overheid kan u contact opnemen met de federale ombudsman

Voor vragen aan de vertegenwoordigende organisaties van personen met een handicap kan u contact opnemen met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap of het Belgian Disability Forum

Meer informatie