Onze opdracht

De FOD Sociale Zekerheid werd aangeduid als Belgisch coördinatiemechanisme en federaal contactpunt voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Het coördinatiemechanisme volgt alle acties betreffende het UNCRPD op en coördineert de verdere implementatie van het VN-verdrag.

Tot de taken behoren:

  • redactie van de Belgische rapportage aan het VN-comité;
  • Belgische correspondent voor het VN-comité en voor alle vragen die betrekking hebben op het VN-verdrag.

Als federaal contactpunt voor het VN-verdrag heeft de FOD Sociale Zekerheid als taak:

  • acties te ontwikkelen om de het VN-verdrag op federaal niveau te implementeren.
  • een permanent netwerk van aanspreekpunten die bij elke administratie en elke beleidscel te coördineren en hun acties voor de implementatie van het verdag te ondersteunen.

Als interfederaal coördinatiemechanisme heeft de DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties als taak:

  • een permanent netwerk te creëren met de contactpunten die aangeduid werden in de deelstaten;
  • de contactpunten te ondersteunen, en informatie en goede praktijken uitwisselen.

Meer informatie