Working in the Arts

Vanaf 2024 is de vernieuwing van het kunstenaarsstatuut in België een feit. Het kunstwerkattest is een toegang tot de sociale zekerheid. Dit attest wordt toegekend door de kunstwerkcommissie. Tegelijk zijn de mogelijkheden voor gebruik van de amateurkunstenvergoeding aangepast.

De vernieuwde Kunstwerkcommissie beslist wie recht heeft op een kunstwerkattest. Ze werkt transparanter en met een duidelijke vertegenwoordiging van de artistieke sector. Zo is ze voor de helft samengesteld uit vertegenwoordigers van de kunstensector. De andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties en de werkgevers, de administraties en de gemeenschappen.

Het kunstwerkattest is het toegangsticket tot specifieke sociale voordelen zoals het kunstwerkcontract (art1bis), de primostartersregeling voor zelfstandigen of de kunstwerkuitkering.

Een kunstwerker is: iemand die een vergoede professionele artistieke praktijk in de kunsten beoefent. Ook de artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten vallen hieronder. Je haalt als kunstwerker een belangrijk deel van jouw inkomen en je tijdinvestering uit deze activiteit.

Een amateurkunstenaar is: iedereen die prestaties van artistieke aard levert voor een opdrachtgever, voor een forfaitaire vergoeding van maximaal 70 euro. Die prestaties moeten beperkt zijn tot maximaal 30 dagen per jaar, en tot maximaal 7 opeenvolgende dagen.

Amateurkunstenaars (en kunstwerkers) kunnen gebruik maken van de amateurkunstenvergoeding (AKV) om een snelle en eenvoudige vergoeding mogelijk te maken (voor artistieke prestaties in opdracht). Deze regeling vervangt de vroegere Kleinevergoedingsregeling (KVR). Vooraleer gebruik te maken van de AKV moeten zowel de kunstenaar als de opdrachtgever een profiel aanmaken via de website.

Meer informatie op www.workinginthearts.be

Onlinediensten Portaal SZ: Working in the Arts

Participatietraject WITA + Documenten

Persbericht

Instellingen: FOD Sociale Zekerheid en Rijksdienst Sociale Zekerheid