InGRID Expert Workshop: non take-up en dekking van sociale uitkeringen

De Universiteit Antwerpen en de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid organiseerden  op 11 en 12 maart een inspirerende en fascinerende workshop met en voor deskundigen inzake non take-up en dekking van sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen in ontwikkelde welvaartsstaten, in het kader van het Belgisch en Europees monitoring framework voor toegang tot sociale bescherming.

Deze workshop bracht deskundigen uit de academische wereld en de overheid van meer dan 10 Europese landen samen om te spreken over nieuwe vorderingen in het onderzoek, best practices met betrekking tot de monitoring van de dekking en de niet-opname, en innovatief beleid dat erop gericht is de (negatieve effecten van de) niet-opname van sociale uitkeringen te beperken.

Het merendeel van de presentaties en papers van de sprekers vind je hieronder.

Papers

Presentaties

Algemene informatie

Het niet-gebruiken van sociale uitkeringen heeft een belangrijk effect op de effectiviteit en efficiëntie van sociale uitkeringen in het algemeen en sociale bijstand in het bijzonder. Ondanks een groeiende literatuur over het niet-gebruiken van sociale uitkeringen, blijven er nog heel wat vragen over de meting, oorzaken, gevolgen en meest doeltreffende oplossingen bestaan. Een verwante vraag is in hoeverre de dekking van de socialezekerheidsstelsels varieert in de tijd, het beleid en de landen. Het meten van de dekking blijft een omstreden onderwerp in vergelijkend onderzoek, dat voor verbetering vatbaar is.

Zie ook: TAKE project

inGRID 2 project

Deze deskundigenworkshop wordt georganiseerd in het kader van het InGRID-2-project, gefinancierd door de Europese Commissie. Deelname is gratis en reis- en verblijfskosten worden (gedeeltelijk) vergoed. De deelname is onderworpen aan de voorwaarden voor InGRID-2-deskundigenworkshops. Nadere praktische informatie zal later worden verstrekt.

Beleidsverklaring inzake non-discriminatie

InGRID-2 discrimineert bij de selectie van deelnemers aan het evenement niet op basis van ras, huidskleur, godsdienst (geloofsovertuiging), geslacht, geslachtsuitdrukking, geslacht, leeftijd, nationaliteit (afkomst), handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of militaire status, en zal dat ook niet doen.