TAKE Project

Het TAKE-project onderzocht de oorzaken van non-take up (NTU) ofwel het niet aanvragen van sociale uitkeringen en tegemoetkomingen in België. Volgens verschillende studies bestaat er een aanzienlijke groep mensen die wel degelijk recht hebben op uitkeringen of tegemoetkomingen maar ze niet aanvragen. Dit ondermijnt de efficiëntie van het sociaal beleid. Het bestrijden van NTU is dan ook één van de belangrijkste uitdagingen van het sociaal beleid.

De FOD Sociale Zekerheid voerde dit project uit samen met de Universiteit Antwerpen (promotor van het project), de Universiteit van Luik en het Federaal Planbureau. Het was een langlopend onderzoeksproject (2016 – 2020) dat werd gefinancierd door het federaal wetenschapsbeleid (BELSPO).

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. hoe groot is het probleem van NTU,
  2. welke factoren liggen aan de grondslag ervan
  3. hoe kunnen we het beleid aanpassen om NTU tegen te gaan.

TAKE focust op volgende sociale uitkeringen en tegemoetkomingen:

  • IVT: de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • IT: de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • THAB: de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • IGO: inkomensgarantie ouderen
  • het leefloon
  • statuut verhoogde tegemoetkoming gezondheidsuitgaven
  • verwarmingstoelage.

Het eindrapport met de resultaten is te vinden op TAKE_FinalReport (belspo.be)

Take Project Website

Contact: natascha.vanmechelen@minsoc.fed.be