Lange statistische reeksen

De FOD Sociale Zekerheid publiceert basisstatistieken met gegevens van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). Deze statistieken tonen een overzicht van de cijfergegevens over de sociale zekerheid gedurende 30 jaar. Het overzicht bevat ook een selectie van macro-economische cijfers die zijn toegevoegd als referentiekader. De bronnen van deze gegevens zijn de Nationale Bank, het federaal Planbureau, de FOD WASO en de FOD Financiën.

De statistieken betreffen de verschillende stelsels van sociale bescherming. Ze tonen het aantal rechthebbenden (type A), de barema's, minimum- en maximumuitkeringen (type B), de inkomsten en uitgaven (type C) en diversen (type D).

De reeksen zijn als volgt verdeeld:

Hoofdstuk 1: Algemene statistieken

Hoofdstuk 2: Werknemers

Hoofdstuk 3: Zelfstandigen

Hoofdstuk 4: Geneeskundige verzorging

Hoofdstuk 5: Ambtenaren

Hoofdstuk 6: Sociale bijstand

Hoofdstuk 7: Overzeese sociale zekerheid

Contact

DG Beleidsondersteuning en -coördinatie

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 135
Brussel 1000
Telefoon
02 528 63 00
E-mail
[javascript protected email address]