Toekennen van rechten aan personen met een handicap

De DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid kent volgende rechten toe:

Uitbetaling van tegemoetkomingen

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt. Er zijn drie tegemoetkomingen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Meer informatie

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die, door een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft.

Meer informatie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die, door een vermindering van zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft. Tot eind 2016 werd de THAB uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Daar zorgen de zorgfondsen (gekoppeld aan uw ziekenfonds) voor uw dossier en de uitbetaling van uw uitkering. 

Meer informatie over de THAB

Verhoogde kinderbijslag

Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als:

  • de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft,
  • de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…),
  • de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …).

Na de 6e staatshervorming is onlangs een aantal wijzigingen aangebracht in de aanvullende gezinstoelagen.
In Brussel en Wallonië houdt de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) zich nog steeds bezig met de erkenning van de aanvullende kinderbijslag.
In Vlaanderen worden sinds 1 januari 2019 de dossiers met betrekking tot de aanvullende kinderbijslag behandeld door de Vlaamse overheid. Deze uitkering is onderdeel van de nieuwe kinderbijslag (het 'groeipakket') en heet nu 'zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte'. 

Meer informatie over de verhoogde kinderbijslag

Parkeerkaart

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

Meer informatie over de parkeerkaart

Verminderingskaart openbaar vervoer

De nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden is een kaart waarmee je gratis kunt reizen via De Lijn, de MIVB, de TEC en de NMBS.

Meer informatie over de verminderingskaart openbaar vervoer

Andere instanties/Overzicht maatregelen

Heel wat andere instanties bieden ook maatregelen aan personen met een handicap op gebied van huisvesting, juridische ondersteuning, hulpmiddelen, geneeskundige verzorging,…

Meer informatie over de andere instanties

Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

Personen met een handicap hebben recht op belastingvoordelen voor hun eigen voertuig.

Meer informatie over belastingvoordelen eigen voertuig

Links

Publicaties

Jaarverslag DG Personen met een handicap