Toekennen van rechten aan personen met een handicap

De DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid kent volgende rechten toe:

Uitbetaling van tegemoetkomingen

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt. Er zijn drie tegemoetkomingen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Meer informatie

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die, door een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft.

Meer informatie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die, door een vermindering van zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft. Op 1 januari 2017 wordt de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)  een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. 
De THAB moet vanaf dan in Vlaanderen aangevraagd worden bij de zorgkas, het ziekenfonds of het OCMW. Voor alle vragen rond de THAB zijn de zorgkassen ook het eerste contactpunt. Er verandert niets voor wie al een THAB heeft: de maandelijkse uitbetalingen lopen gewoon door en worden in de loop van 2017 automatisch overgenomen door de zorgkas. Ook als je nog een aanvraag voor de THAB hebt lopen, hoef je niets te doen. Je aanvraag wordt afgewerkt en je zal de beslissing opgestuurd krijgen.
In Brussel en Wallonië is het voorlopig nog steeds de FOD Sociale Zekerheid die de THAB-dossiers behandelt en blijft alles zoals het nu is. 

Meer informatie over de THAB

Meer informatie over de staatshervorming

Verhoogde kinderbijslag

Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als:

  • de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft,
  • de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…),
  • de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …).

Meer informatie over de verhoogde kinderbijslag

Parkeerkaart

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

Meer informatie over de parkeerkaart

Verminderingskaart openbaar vervoer

De nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden is een kaart waarmee je gratis kunt reizen via De Lijn, de MIVB, de TEC en de NMBS.

Meer informatie over de verminderingskaart openbaar vervoer

Andere instanties/Overzicht maatregelen

Heel wat andere instanties bieden ook maatregelen aan personen met een handicap op gebied van huisvesting, juridische ondersteuning, hulpmiddelen, geneeskundige verzorging,…

Meer informatie over de andere instanties

Overzicht maatregelen personen met een handicap: rubriek Portaal sociale zekerheid

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief gas en elektriciteit is een verminderd tarief. De FOD Sociale Zekerheid laat de energieleveranciers automatisch weten dat je er recht op hebt. Als beschermde klant heb je ook recht op een korting bij aankoop van een energiezuinig toestel.

Meer informatie over het sociaal tarief gas en elektriciteit

Fiscale voordelen voertuig

Personen met een handicap hebben recht op belastingvoordelen voor het voertuig. Die worden toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën (BTW) en de Vlaamse Belastingdienst. Op basis van het attest dat de FOD Sociale Zekerheid verstrekt, kennen zij een voordeel toe bij het berekenen van de belastingen op je voertuig.

Meer informatie over fiscale voordelen voor het voertuig

Links

Publicaties