Toekenning rechten handicap: medische gegevens van arts naar overheid

Steeds meer mensen kloppen aan bij de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid: maar liefst 630.100 mensen krijgen een tegemoetkoming of hebben recht op sociale en fiscale maatregelen omwille van hun handicap. Die tegemoetkoming wordt pas toegekend na een evaluatie van de handicap door een arts. Op administratief vlak was dit een tijdrovende aangelegenheid. Daar is nu verandering in gekomen.

Sinds 2014 kunnen huisartsen medische gegevens voor de erkenning van personen met een handicap digitaal aan de FOD Sociale Zekerheid bezorgen via de eHealth box.

Dit project kadert in het actieplan rond de informatisering van de gezondheidszorg. Deze nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere en eenvoudigere erkenningsprocedure.

Alle betrokken partijen zijn gebaat bij deze ontwikkeling. De arts, omdat hij geen papieren formulieren meer moet invullen en via de beveiligde eHealth box een samenvatting van het patiëntendossier digitaal kan doorsturen. De persoon met een handicap omdat hij of zij sneller een beslissing zal krijgen. De administratie omdat de digitale informatie vollediger, beter leesbaar en beter doorzoekbaar is.