Onze vacatures

Als je geïnteresseerd bent in een job bij onze FOD, dan kan je via verschillende kanalen solliciteren: via Selor (Selectiebureau van de overheid) of via Talent Exchange (een mobiliteitsplatform). Je kan je ook kandidaat stellen als stagiair.

Selor

Hoe kan ik solliciteren voor een contractuele of statutaire functie? Waaruit bestaat de selectie? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Moet ik beschikken over een bepaald diploma? Wat met mijn buitenlands diploma?

Al onze vacatures (contractuele of statutaire betrekkingen) worden voortaan gepubliceerd op de website van Selor (Selectiebureau van de federale overheid): www.selor.be.

Ons aanbod op Selor:

  • Assistent evaluatie van de handicap

    Statutair
    Vrijdag, 4. oktober 2019

    We zijn op zoek naar 6 assistenten voor de evaluatie van de handicap (statutair, bachelorniveau). Onder het toezicht van de evaluerende arts van je team, sta je mee in voor het evalueren van het verlies van zelfredzaamheid en/of van verdienvermogen van een persoon. 
    Je staat in voor het vervolledigen van het dossier van de persoon die bij ons een tegemoetkoming of attest aanvraagt en wint de nodige inlichtingen in bij de behandelende arts van de persoon met een handicap. Je legt contacten met de huisartsen en de specialisten en je verstrekt hun informatie over de werking van Directie-generaal Personen met een handicap zodat ze snel en adequaat reageren op onze vraag om informatie. Je legt vragenlijsten en tests voor tijdens het onderhoud met de aanvrager. Je motiveert de beslissingen en bevestigt deze in een evaluatieverslag aan de hand van de feiten en de documentatie in het dossier. Je voert het evaluatieverslag in in de daartoe voorziene software (Medic-e) binnen de voorziene termijn. 

Talent Exchange

Talent Exchange is een netwerk voor de uitwisseling van talenten binnen de Belgische overheidssector. Ben je statutair of contractueel ambtenaar met een contract van onbepaalde duur? Heb je zin om een nieuwe competentie te verwerven op het terrein of om een van je talenten ten dienste te stellen van een andere overheidsorganisatie? Dan ben je aan het juiste adres.

Ontdek de partners van Talent Exchange

Kom ons jouw expertise aanleren of leer iets van ons door een opdracht uit te voeren van 6 tot 12 maanden. We publiceren regelmatig nieuwe opdrachten.

Meer info op de website van de FOD Kanselarij

Openstaande vacatures op de site van Selor (filter 'type contract' = 'interne markt') of op de site van Fedweb

Ontdek hieronder het aanbod van Talent Exchange bij FOD Sociale Zekerheid:

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures via Talent Exchange.

Stages

Wij zijn regelmatig op zoek naar studenten (onbezoldigde stage). Meer informatie

Jobstudenten

Vanwege de budgettaire besparingen in de overheidssector heeft het directiecomité beslist dit jaar geen jobstudenten aan te werven.

Startbaanovereenkomsten

Er zijn momenteel geen startbaanovereenkomsten beschikbaar.