Onze vacatures

Als je geïnteresseerd bent in een job bij onze FOD, dan kan je via verschillende kanalen solliciteren: via Selor (Selectiebureau van de overheid) of via Talent Exchange (een mobiliteitsplatform). Je kan je ook kandidaat stellen als stagiair.

Selor

Hoe kan ik solliciteren voor een contractuele of statutaire functie? Waaruit bestaat de selectie? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Moet ik beschikken over een bepaald diploma? Wat met mijn buitenlands diploma?

Al onze vacatures (contractuele of statutaire betrekkingen) worden voortaan gepubliceerd op de website van Selor (Selectiebureau van de federale overheid): www.selor.be.

Ons aanbod op Selor:

 • DIRECTEUR ERKENNINGEN PERSONEN MET EEN HANDICAP (m/v/x)

  Contractueel
  Maandag, 29. augustus 2022

  Instaan voor een correcte, snelle en doeltreffende dienstverlening aan personen met een handicap in het kader van aanvragen voor tegemoetkomingen of van aanvragen voor kaarten of attesten om te kunnen genieten van andere rechten of sociale en fiscale maatregelen,

  Begeleiden en sturen van de medewerkers in belangrijke veranderingstrajecten binnen de DG, met name in het kader van het programma EXCEL HAN met tal van ambitieuze verbeteringsprojecten en de betekenisvolle uitbreiding van het personeelsbestand met 80 VTE en het programma TRIA dat een drastische vernieuwing van het informaticaprogramma inhoudt. Het is belangrijk dat de medewerkers van de directie Erkenningen van nabij betrokken worden bij de beoogde veranderingen en deze veranderingen ook door de medewerkers in de regionale centra (evaluatieteams en administratieve teams) gedragen worden.

 • DIRECTEUR Sociale Zekerheid Zelfstandigen (m/v/x)

  Contractueel
  Maandag, 29. augustus 2022

  Instaan voor de uitbouw van het (juridisch) kennisbeheer op het vlak van sociale bescherming in België en een correcte, snelle en doeltreffende juridische dienstverlening aanbieden aan het directiecomité en aan de beleidscellen, inclusief het ondersteunen van diverse raden en commissies en het beheren van het verdedigen van de belangen van de Belgische Staat en van de geschillen met burgers op het vlak van sociale zekerheid.
   

 • DIRECTEUR-GENERAAL Personen met een Handicap (DG HAN) (m/v/x)

  Contractueel
  Maandag, 29. augustus 2022

  Instaan voor een correcte, snelle en doeltreffende dienstverlening aan personen met een handicap in het kader van aanvragen voor tegemoetkomingen of van aanvragen voor kaarten of attesten om te kunnen genieten van andere rechten of sociale en fiscale maatregelen,

  Het federale beleid inzake personen met een handicap evalueren en scenario's voorbereiden om de doeltreffendheid van het federale beleid te maximaliseren,

  Bijdragen aan het federaal plan voor personen met een handicap en andere programma’s (nationaal of internationaal)  die verband houden met de sociale bescherming van mensen met een handicap,

  Begeleiden en sturen van de medewerkers in belangrijke veranderingstrajecten binnen de DG, met name het programma EXCEL HAN met tal van ambitieuze verbeteringsprojecten en de betekenisvolle uitbreiding van het personeelsbestand met 80 VTE en het programma TRIA dat een drastische vernieuwing van het informaticaprogramma inhoudt.

 • Strategisch Communicatie Adviseur (m/v/x)

  Statutair
  Vrijdag, 5. augustus 2022

  Je hebt al ervaring met strategische communicatie en wil je loopbaan een boost geven? Je wil uitdagingen aangaan in een lerende organisatie? Je wil jouw doelstellingen overtreffen en een rijk en stimulerend mensgericht avontuur beleven?
  Dan is de opdracht van strategische communicatieadviseur iets voor jou.

Talent Exchange

Talent Exchange is een netwerk voor de uitwisseling van talenten binnen de Belgische overheidssector. Ben je statutair of contractueel ambtenaar met een contract van onbepaalde duur? Heb je zin om een nieuwe competentie te verwerven op het terrein of om een van je talenten ten dienste te stellen van een andere overheidsorganisatie? Dan ben je aan het juiste adres.

Ontdek de partners van Talent Exchange

Kom ons jouw expertise aanleren of leer iets van ons door een opdracht uit te voeren van 6 tot 12 maanden. We publiceren regelmatig nieuwe opdrachten.

Meer info op de website van de FOD Kanselarij

Openstaande vacatures op de site van Selor (filter 'type contract' = 'interne markt') of op de site van Fedweb

Ontdek hieronder het aanbod van Talent Exchange bij FOD Sociale Zekerheid:

 • Administratief deskundige Cel Administratieve dossiers - DG Juridische Expertise

  Contractueel Statutair
  Woensdag, 31. augustus 2022

  De FOD Sociale Zekerheid is volop in evolutie en is op zoek naar een enthousiaste medewerker voor de Cel Administratieve dossiers bij de dienst Commissies, raden en administratieve dossiers van de DG Juridische Expertise.

 • Beleidsmedewerker Cel Administratieve dossiers

  Contractueel Statutair
  Woensdag, 31. augustus 2022

  De FOD Sociale Zekerheid is volop in evolutie en is op zoek naar een enthousiaste en autonome medewerker met juridische affiniteit voor de cel Administratieve Dossiers bij de Dienst Commissies, raden en administratieve dossiers van de Directie-generaal Juridische Expertise om het project “Benoeming en hernieuwing van de mandaten van de rechters en raadsheren in sociale zaken” in goede banen te leiden. Bovendien zal de beleidsmedewerker de cel ondersteunen bij haar andere juridische en administratieve taken. 

 • Senior jurist A1 juridisch advies

  Contractueel Statutair
  Zondag, 21. augustus 2022

  Je vervoegt de DG Juridische expertise en je rapporteert aan het afdelingshoofd. Je belangrijkste opdrachten, in samenwerking met een jurist van de andere taalrol, zijn de volgende:

  Je werkt samen met de Beleidscel Pensioenen en de Federale Pensioendienst. Je gebruikt je kennis van de materie om de Beleidscel Pensioenen te ondersteunen van de gehele beslissingscyclus bij de voorbereiding en uitwerking van wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten, enz. Je levert ook ondersteuning bij de omzetting of implementatie in Belgisch recht van Europese regelgeving alsook bij de ontwikkeling van de positie van de Belgische Staat.

  Je formuleert adviezen en aanbevelingen met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de Belgische reglementering inzake pensioenen naar aanleiding van interne of externe vragen. Door jouw advies zorg je voor een uniforme interpretatie van de wetgeving en stel je belanghebbenden in staat keuzes te maken en beslissingen te nemen in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Door je adviezen garandeer je ook de wettelijkheid van de beslissingen.

  Om gepast advies en aanbevelingen te kunnen geven, blijf je op de hoogte van juridische en andere ontwikkelingen in deze constant evoluerende materie. Je vormt ook een eenheid van jurisprudentie om de consistentie van de beslissingen en adviezen te verzekeren. 

  Daarnaast neem je ook deel aan diverse interne vergaderingen, externe vergaderingen of informatiedagen.

Stages

Wij zijn regelmatig op zoek naar studenten (onbezoldigde stage). Meer informatie

Jobstudenten

Vanwege de budgettaire besparingen in de overheidssector heeft het directiecomité beslist dit jaar geen jobstudenten aan te werven.

Startbaanovereenkomsten

Er zijn momenteel geen startbaanovereenkomsten beschikbaar.