Onze vacatures

Als je geïnteresseerd bent in een job bij onze FOD, dan kan je via verschillende kanalen solliciteren: via Selor (Selectiebureau van de overheid) of via Talent Exchange (een mobiliteitsplatform). Je kan je ook kandidaat stellen als stagiair.

Selor

Hoe kan ik solliciteren voor een contractuele of statutaire functie? Waaruit bestaat de selectie? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Moet ik beschikken over een bepaald diploma? Wat met mijn buitenlands diploma?

Al onze vacatures (contractuele of statutaire betrekkingen) worden voortaan gepubliceerd op de website van Selor (Selectiebureau van de federale overheid): www.selor.be.

Ons aanbod op Selor:

 • Attaché Program Management Office A2 IT (m/v/x)

  Statutair
  Vrijdag, 12. april 2024

  Deze functie is iets voor jou, als…

  • je goed bent in IT-projectmatig denken en handelen;
  • concepten in verband met IT-projectmethodologieën geen geheimen voor jou hebben;
  • bijdragen aan ons transversaal team je energie geeft;
  • je graag een belangrijke rol speelt bij de methodologische ondersteuning van de projecten en de opvolging van de IT-projectportefeuille;
  • je houdt van verandering, en flexibel en ruimdenkend bent; 
  • je belang hecht aan luisteren, vragen stellen, kritisch denken en co-creatie om tot kwaliteitsvolle resultaten te komen;
  • je beschikt over de nodige competenties om je collega’s te helpen en hen ervan te overtuigen je te volgen in nieuwe ontwikkelingen, en om spontaan rekening te houden met eventuele terughoudendheid om te innoveren.

  Bij het team ‘EPMO Projectpool’ (EPMO = Enterprise Project Management Office) help je mee aan het ontwikkelen en opzetten van een IT-projectmethodologie. Je bent betrokken bij de opvolging van de projectportefeuille, je formuleert je standpunt bij de monitoring en driemaandelijkse herziening, je kijkt kritisch naar de resultaten en trekt hieruit bruikbare conclusies.

  Je begeleidt en vormt programmamanagers en projectleiders, zodat zij in staat zijn de projectmethode te volgen. Je biedt actieve ondersteuning aan de EPMO-verantwoordelijke met het oog op het implementeren van verbeterprogramma’s en het introduceren van een projectcultuur bij onze FOD.

  Je ontwikkelt organisatie- en opleidingstools voor de projectleiders of programma’s teneinde bij te dragen aan de doeltreffende uitvoering van de verschillende projecten en verbeterprogramma’s die bij onze FOD worden geïmplementeerd. Je werkt nauw samen met de andere leden van het EPMO-projectpoolteam. Je zorgt ervoor dat de resultaten voldoen aan de behoeften van de organisatie.

 • Directeur management- en beleidsondersteuning (m/v/x)

  Contractueel Statutair
  Maandag, 25. maart 2024

  De functie wordt uitgeoefend binnen de directie Management- en beleidsondersteuning van DG Personen met een handicap.

  De directie Management- en beleidsondersteuning zorgt ervoor dat de DG Personen met een handicap zijn opdracht kan vervullen door het erkenningsproces zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken voor burgers, door evidence based (data) te werken, door kwaliteit te integreren en te waarborgen, door belanghebbenden te betrekken, door proactief en inclusief te communiceren en door te innoveren en te transformeren om te verbeteren.

  De directie:

  • speelt een sterke politieke rol ten opzichte van de bevoegde minister, doet proactieve voorstellen om het beleid met betrekking tot personen met een handicap te verbeteren, in samenwerking met de DG Juridische Expertise, de DG Analyse en Monitoring en de DG Beleidscoördinatie en Internationale relaties;
  • initieert innovatie binnen DG Personen met een Handicap om de dienstverlening verder te optimaliseren en ondersteunt het personeel van de Directie Erkenningen bij de uitvoering van de kernmissies van de DG Personen met een Handicap;
  • werkt aan het opzetten van een ambitieuze kwaliteitsgarantie;
  • zorgt ervoor dat de ondersteunende processen zijn afgestemd op de behoeften van DG Personen met een Handicap.

  De functie van de directeur Management- en beleidsondersteuning wordt aangestuurd door de directeur-generaal van de DG Personen met een handicap.

  Doel van de job

  De strategie bepalen voor het beleidsdomein Personen met een handicap en de activiteiten en teams aansturen teneinde de strategie van de organisatie te helpen realiseren in lijn met de prioriteiten van de regering.

  Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

 • Tweedelijns support medewerker (m/v/x)

  Statutair
  Dinsdag, 26. maart 2024

  Als tweedelijns support medewerker zorg je voor een goede werking van alle informaticahulpmiddelen (laptops, tablets, smartphones, MFP, Scanners,…) van de FOD. Je staat in voor het onderhoud van de informaticahulpmiddelen en de ondersteuning van de gebruikers in ons hoofdkantoor (Finance Tower), maar ook in de regionale kantoren.

  Je behandelt storingen, lost ze op en zorgt voor de nodige registratie. Je bestelt het nodige informaticamateriaal, maakt het klaar, installeert het, beheert het en zorgt voor de recuperatie ervan naargelang het personeelsverloop in de FOD.

  De informaticahulpmiddelen worden dagelijks beheerd volgens de planning en met de verwachte kwaliteit.

  Deze functie is voor jou als…

  • Je een "I want to get things done"-mentaliteit hebt.
  • Je over sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden beschikt.
  • Je zeer klantvriendelijk bent.   
  • Je een teamplayer bent en collegialiteit belangrijk vindt, maar je ook zelfstandig kan werken.
  • Je stressbestendig bent en onder druk kan werken.
  • Je gedreven bent door ICT en je de trends volgt.

Talent Exchange

Talent Exchange is een netwerk voor de uitwisseling van talenten binnen de Belgische overheidssector. Ben je statutair of contractueel ambtenaar met een contract van onbepaalde duur? Heb je zin om een nieuwe competentie te verwerven op het terrein of om een van je talenten ten dienste te stellen van een andere overheidsorganisatie? Dan ben je aan het juiste adres.

Ontdek de partners van Talent Exchange

Kom ons jouw expertise aanleren of leer iets van ons door een opdracht uit te voeren van 6 tot 12 maanden. We publiceren regelmatig nieuwe opdrachten.

Meer info op de website van de FOD Kanselarij

Openstaande vacatures op de site van Selor (filter 'type contract' = 'interne markt') of op de site van Fedweb

Ontdek hieronder het aanbod van Talent Exchange bij FOD Sociale Zekerheid:

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures via Talent Exchange.

Stages

Wij zijn regelmatig op zoek naar studenten (onbezoldigde stage). Meer informatie

Jobstudenten

Vanwege de budgettaire besparingen in de overheidssector heeft het directiecomité beslist dit jaar geen jobstudenten aan te werven.

Startbaanovereenkomsten

Er zijn momenteel geen startbaanovereenkomsten beschikbaar.