Werkomgeving

De FOD Sociale zekerheid is geen traditionele overheidsdienst. Bij ons is het belangrijk dat medewerkers de balans vinden tussen werk en privé, en dat ze zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze werken en zo zijn ze regisseur van hun eigen leven.

Hoewel deze filosofie heeft geleid tot betere resultaten, besparingen en een hogere productiviteit, lagen niet zozeer economische motieven aan de grondslag ervan. Onze FOD gelooft dat kwalitatieve en efficiënte diensten gedragen worden door mensen met een passie voor hun werk en een groot sociaal engagement.

Buiten de dynamic office omgeving in de Finance tower doen veel van onze medewerkers aan telewerk, kiezen ze zelf of ze prikken of niet en kunnen ze gaan werken in satellietkantoren.

Vertrouwen is onze cultuur, controle niet.

Finance Tower

In 2008 namen we onze intrek in de vernieuwde Finance Tower (Finto) en onze nieuwe werkomgeving in hartje Brussel. We werken in een 'dynamic office'-omgeving, of een omgeving die zich aanpast aan de activiteiten van onze medewerkers. De Finto is een ontmoetingsplaats waar chefs niet langer in een fysiek andere ruimte zitten.

  • Nood aan sociaal contact? Dan kunnen onze medewerkers kiezen voor een bureau tussen collega's of een meer comfortabele 'lounge'.
  • Moet men de hersenen echt pijnigen? Dan kan men zich afzonderen met de laptop in een 'cocoon'.
  • Bezoekers ontvangen voor een informele babbel doen we in gezellige zeteltjes.
  • Voor een formeel of confidentieel gesprek hebben we BeRooms voorzien.
  • Voor een vergadering of opleiding kan een tafel of ruimte gereserveerd worden, met alle technische voorzieningen naar keuze.

Telewerk

En die vernieuwde werkomgeving in de Finance Tower is niet alles. Als de functie van onze medewerkers het toelaat, mag men tot 3 dagen per week werken in het comfort van het eigen huis. Daarvoor krijgt iedere telewerker een ADSL-lijn en alle moderne computertoebehoren. 90% van de medewerkers heeft de mogelijkheid om te telewerken, 80% doet dat al.

Afschaffing prikklok

In 2009 volgde het afschaften van de verplichting om te prikken. Medewerkers kunnen zelf kiezen of ze wel of niet prikken en hun keuze is steeds omkeerbaar.  Resultaten zijn belangrijk, niet het aantal gepresteerde uren.  Onze medewerkers worden dan ook regelmatig geëvalueerd op hun prestaties.

Slechts 5% van de medewerkers prikt nog.