Overheidsopdrachten

e-ProcurementDe FOD Sociale Zekerheid bestelt regelmatig werken, leveringen of diensten bij ondernemingen. Naargelang de omvang en het type van de opdracht kunnen wij niet zomaar een firma kiezen, maar is de selectie onderworpen aan strikte regels en procedures. Al onze overheidsopdrachten met bekendmaking zijn te vinden op het officiële kanaal 'e-Notification'.

Lopende overheidsopdrachten van de FOD Sociale Zekerheid

Bekijk overheidsopdrachten van alle federale, regionale en lokale overheden op e-Notification
(Contracting authority = "FOD Sociale Zekerheid")

Meer informatie

Overheidsopdrachten zijn een ingewikkelde materie. Deze sites geven je alle informatie die je nodig hebt, zowel als ambtenaar als ondernemer: