Privacy

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Wij verzamelen gegevens over onze bezoekers voor twee doeleinden:

Webstatistieken

Tijdens je bezoek aan onze website verzamelen wij gegevens over welke pagina’s je bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de inhoudelijke en technische kwaliteit van onze website te evalueren en te verbeteren.

De gegevens die wij tijdens je bezoek verzamelen, zijn anoniem. De FOD Sociale Zekerheid onderneemt geen enkele poging om je IP-adres te koppelen aan je identiteit.

Nieuwsbrieven

Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven op een of meerdere van onze nieuwsbrieven. Hiervoor houden wij je e-mailadres en de taal waarin je de website bezocht op het moment van inschrijven bij in een database.

Deze database wordt door ons behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Enkele concrete maatregelen:

  • Je persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om je de gevraagde nieuwsbrief via e-mail toe te sturen.
  • Je persoonlijke gegevens worden noch bekendgemaakt aan derden, noch aangewend voor direct marketing doeleinden.
  • Je hebt steeds toegang tot je persoonlijke gegevens, je kan deze op juistheid controleren en onjuistheden doen verbeteren. Op elke nieuwsbrief vind je hiervoor onderaan een link naar een formulier om je gegevens te bekijken en zelf aan te passen. Je vindt er ook een link om je onmiddellijk uit te schrijven en niet langer onze nieuwsbrieven te ontvangen. Heb je vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met de beheerder van de site.
  • De FOD Sociale Zekerheid verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.