Nieuws News' RSS feed

 • 24 november 2020
  Iets meer dan een jaar nadat de Relancewet van kracht werd, heeft de FOD Sociale Zekerheid een evaluatie uitgewerkt.
 • 17 november 2020
  De afgelopen jaren zijn er op het niveau van de Europese Unie een aantal monitoringinstrumenten tot stand gekomen die de sociale situatie van de lidstaten in kaart brengen.
 • 17 november 2020
  Nido, het innovatielab voor de overheid (BOSA), organiseert op vraag van het Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) van de OESO op 17 november 2020 een dialoog over de COVID-19 pandemie en haar impact op de overheid.
 • 30 oktober 2020
  De nieuwe editie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid staat nu online. Ze bevat de artikels die de laureaten van de Student Award BTSZ 2019 hebben opgemaakt op basis van hun bekroonde masterscripties.
 • 30 oktober 2020
  Wil jij ook eens in de schoenen staan van de gebruiker van de sociale zekerheid in 2044? Zin om oplossingen te bedenken voor een solidaire samenleving in een hoogtechnologische omgeving? Dan is '4x4x4 Design Sprint' zeker iets voor jou!