Nieuws News' RSS feed

 • 12 februari 2020
  De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure (Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming) met een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.
 • 11 februari 2020
  De informatie- en communicatietechnologie verandert de socialezekerheidsstelsels en de betrekkingen tussen de overheid en het publiek ingrijpend.
 • 22 januari 2020
  De editie 2018 van het “Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België” is beperkt tot de statistische gegevens over de bijdragen en de sociale prestaties van de verschillende stelsels.
 • 16 januari 2020
  Herzieningen verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen gebeuren voortaan net als eerste aanvragen via Groeipakket.
 • 14 januari 2020
  Naar aanleiding van het World Social Security Forum van vorig jaar én om de verjaardag van de sociale zekerheid te illustreren presenteren we enkele video’s waarin de realisaties met hun impact op het leven van alle burgers vorm krijgen.