Diensten voor de burger

De FOD zet zich in voor de burger met een dienstverlening voor specifieke doelgroepen en in het kader van specifieke thema’s. Dat vertaalt zich in een rijk aanbod van informatie voor specifieke doelgroepen en over verschillende thema’s.

Specifieke websites informeren de doelgroepen voor wie we diensten leveren: personen met een handicap, kunstenaars, platformwerkers, ouderen, vrijwilligers. Hieronder vind je een overzicht, met telkens een korte uitleg en beschrijving.

Personen met een handicap

De website bundelt alle informatie over rechten van personen met een handicap, erkenning van de handicap, je dossier, contactinformatie en informatie voor professionals en artsen.

European Disability Card

De Europese voordelenkaart bevordert de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. De kaart is erkend in 8 Europese landen.

Jobcalc

Met Jobcalc kunnen arbeidsongeschikten wegens ziekte en personen met een handicap een inschatting maken van de impact van werken op hun gezinsinkomen.

Je vindt Jobcalc op de portaalsite van de sociale zekerheid bij de onlinediensten. Daar vind je ook de FAQ en het document met de “Mogelijkheden en beperkingen van Jobcalc.”

Specifiek voor hulpverleners werd een informatieve brochure ontwikkeld en voor het brede publiek is er een verklarende animatievideo

Kunstwerkers

Vanaf 2024 is de hervorming van het sociaal statuut van de kunstwerker in België een feit! Het kunstwerkattest (KWA) is jouw toegangsticket tot heel wat sociale voordelen die specifiek voor kunstwerkers zijn uitgewerkt. Dit attest wordt toegekend door de Kunstwerkcommissie. Tegelijk zijn de mogelijkheden voor gebruik van de amateurkunstenvergoeding aangepast. Lees erover op de pagina’s van deze website.

Arbeidsrelaties

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid. Is je statuut onduidelijk? Denk je te werken als schijnzelfstandige of als schijnwerknemer? Laat de Commissie dan je arbeidsrelatie beoordelen. Zij zal beslissen of je een werknemer of zelfstandige bent.

Vrijwilligers

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid. De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

Ouderen

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) geeft ouderen inspraak op het federale niveau. De FAVO neemt de taak van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector over en breidt ze uit tot alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en die de senioren aanbelangen.

Coming2Belgium

Nuttige informatie als je in België komt wonen om er te werken, te wonen, te studeren, van je pensioen te genieten, of als je naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland.

Leaving Belgium

Nuttige informatie als je bijdraagt of bijgedragen hebt aan de Belgische sociale zekerheid, leeft of geleefd hebt in België, of vertrekt of vertrokken bent naar het buitenland om er te leven, te werken, te studeren, van je pensioen te genieten,...

Stress en burn-out

Thematische website over stress en burn-out. Vandaag weten we hoe burn-out ontstaat en welke fasen iemand met een burn-out doorloopt. Maar misschien nog belangrijker: we weten nu ook beter hoe we burn-out voorkomen, herkennen en overwinnen.

Portaal Sociale Zekerheid

Informatie over en onlinediensten van de sociale zekerheid voor burgers en ondernemingen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de FOD Sociale Zekerheid met de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ). Omdat de OISZ als voornaamste opdracht hebben diensten aan de burger te leveren, wordt alle informatie hier gebundeld met de opdrachten van dienstverlening van de FOD SZ. Het is een portaalsite met basisinformatie. Voor meer informatie en contacten wordt doorverwezen naar de aparte sites van de instellingen.

De website heeft drie luiken: burgers, ondernemingen, ambtenaren en andere professionals. Het luik burger bevat de inleidende informatie over alle voordelen van de sociale zekerheid, gegroepeerd in 8 thema’s:

  • Arbeidsongeschiktheid, -ongeval en beroepsziekte
  • Familie
  • Gezondheid
  • Handicap & invaliditeit
  • Hulp & OCMW
  • Pensioen
  • Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking
  • Werk en werkloosheid

De site bevat ook alle onlinediensten, algemene informatie over geschiedenis, organisatie en financiering van de sociale zekerheid, tijdelijke thema’s in de actualiteit (Brexit, hervorming kinderbijslag) en nieuws. Het nieuws wordt maandelijks gebundeld in de E-news.