SOCIEUX+ : sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+. Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op...

NieuwsNews' RSS feed

Jaarverslag 2018 Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) bestaat uit 20 leden die zelf een handicap hebben of zeer vertrouwd zijn met de levenssituatie van personen met een handicap.

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk