SOCIEUX+ : sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+. Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op...

NieuwsNews' RSS feed

Overeenkomst sociale zekerheid tussen België en Kosovo

Op 1 juni 2019 zal de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Kosovo, getekend op 20 Februari 2018, in werking treden. In de relaties met Kosovo was nog altijd het verdrag met ex-...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk