Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners. Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau. Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken...

NieuwsNews' RSS feed

Evaluatie van de relancewet

Iets meer dan een jaar nadat de Relancewet van kracht werd, heeft de FOD Sociale Zekerheid een evaluatie uitgewerkt.

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk