SOCIEUX+ : sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+. Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op...

NieuwsNews' RSS feed

Federale Prijs Armoedebestrijding 2019

Naar jaarlijkse traditie zet de POD Maatschappelijke Integratie met de Federale Prijs Armoedebestrijding een aantal projecten, organisaties of personen in de kijker die een speciale erkenning...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk