Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners. Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau. Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken...

NieuwsNews' RSS feed

Binnenkort inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming vanaf 18 jaar

Minister voor personen met een handicap Nathalie Muylle wil de leeftijd om een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) te krijgen verlagen van 21 naar 18 jaar.

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk