WELKOM bij de
FOD Sociale Zekerheid

Brexit

Van bij het begin is de FOD Sociale Zekerheid sterk betrokken bij het verloop van de BREXIT, in de eerste plaats om de sociale zekerheidsrechten van Belgen in het Verenigd Koninkrijk én de Britten in België zo goed mogelijk te verdedigen.

Student Award: wedstrijd masterscriptie sociale zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie over een thema van de sociale zekerheid. De "Student Award" voor het winnende werkstuk is 1000 EUR met een publicatie van de samenvatting in het BTSZ.

Statuut Nationale Solidariteit

Als je het slachtoffer bent van een terreurdaad kan je een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers van terreurdaden. Er zijn drie statuten voor slachtoffers : rechtstreekse slachtoffers, rechthebbenden en onrechtstreekse slachtoffers. Afhankelijk van het statuut waartoe je behoort zijn...

Eerste jaarverslag Kunstenaarscommissie

De Kunstenaarscommissie, in haar nieuwe vorm, publiceerde net het eerste jaarverslag. Dat verslag presenteert de werking van de Commissie en geeft een overzicht van het gedane werk sinds de oprichting.

Studie armoederisico

Uit de jaarlijkse analyse van de Europese sociale indicatoren door de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat de globale sociale situatie in België de afgelopen jaren eerder stabiel is gebleven.

VN conferentie Rechten van Personen met Handicap

Van 13 tot 15 juni vindt op de hoofdzetel van de Verenigde Naties te New York de jaarlijkse conferentie over het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap plaats (UNCRPD). Op het Belgisch niveau speelt de FOD Sociale Zekerheid een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van...

Belgisch Nationaal Hervormingsprogramma 2017 gepubliceerd

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) geeft de hoofdlijnen aan van het socio-economisch beleid in België en kadert in de Europa 2020 strategie. De FOD Sociale Zekerheid (DG Beleidsondersteuning en -coördinatie) is actief betrokken bij de coördinatie en de redactie van het programma. Het...

30 mei: Conferentie SOCIEUX+

Op 30 mei organiseert SOCIEUX+ met de FOD Sociale Zekerheid een conferentie over internationale samenwerking in de sociale bescherming met onder meer Minister van Sociale Zaken Maggie De Block en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Commissie arbeidsrelaties: jaarverslag 2016

De Commissie voor de Arbeidsrelaties publiceert het jaarverslag en de bijhorende beslissingen voor het jaar 2016. In het voorbije jaar steeg het aantal zaken. De werkwijze en werking van de commissie zijn beter bekend geworden.

Coming2Belgium en Leaving Belgium: vernieuwde presentatie

Om te weten wat je rechten en plichten in België zijn gebruik je de vernieuwde simulatietool Coming2Belgium.

Pages

SOCIEUX+ : sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+. Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk