WELKOM bij de
FOD Sociale Zekerheid

Brochure Sociale Zekerheid: editie 2017

De nieuwste versie van onze brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid" staat nu online. Ze verklaart in duidelijke taal wat je moet weten over de Belgische sociale zekerheid.

Archidoc News 14

In deze Archidoc News: de nieuwe wet over de slachtoffers van terreurdaden, de aanpassingen aan de wet over pensioenen voor de burgerslachtoffers van de oorlog 1940-1945 en de overdracht van de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers op 1 januari 2018.

MIMOSIS

Onze FOD onderhoudt een microsimulatiemodel voor sociaal beleid in België: "MIMOSIS" (MIcrosimulation MOdel for Belgian Social Insurance Systems). Het model werd ontwikkeld door drie universitaire teams en maakt het mogelijk om de impact van geplande hervormingen op vlak van sociaal beleid na te...

Statuut student-zelfstandige

Vanaf 1 januari 2017 heb je als student de mogelijkheid om je aan te sluiten als student-zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds wanneer je een beperkte zelfstandige activiteit wil uitoefenen tijdens je studies. We behandelen de verschillende aspecten van het statuut aan de hand van 6 vaak...

Brexit

Van bij het begin is de FOD Sociale Zekerheid sterk betrokken bij het verloop van de BREXIT, in de eerste plaats om de sociale zekerheidsrechten van Belgen in het Verenigd Koninkrijk én de Britten in België zo goed mogelijk te verdedigen.

Student Award: wedstrijd masterscriptie sociale zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie over een thema van de sociale zekerheid. De "Student Award" voor het winnende werkstuk is 1000 EUR met een publicatie van de samenvatting in het BTSZ.

Statuut Nationale Solidariteit

Als je het slachtoffer bent van een terreurdaad kan je een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers van terreurdaden. Er zijn drie statuten voor slachtoffers : rechtstreekse slachtoffers, rechthebbenden en onrechtstreekse slachtoffers. Afhankelijk van het statuut waartoe je behoort zijn...

Eerste jaarverslag Kunstenaarscommissie

De Kunstenaarscommissie, in haar nieuwe vorm, publiceerde net het eerste jaarverslag. Dat verslag presenteert de werking van de Commissie en geeft een overzicht van het gedane werk sinds de oprichting.

Studie armoederisico

Uit de jaarlijkse analyse van de Europese sociale indicatoren door de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat de globale sociale situatie in België de afgelopen jaren eerder stabiel is gebleven.

VN conferentie Rechten van Personen met Handicap

Van 13 tot 15 juni vindt op de hoofdzetel van de Verenigde Naties te New York de jaarlijkse conferentie over het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap plaats (UNCRPD). Op het Belgisch niveau speelt de FOD Sociale Zekerheid een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van...

Pages

SOCIEUX+ : sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+. Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk