Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners. Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau. Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken...

NieuwsNews' RSS feed

Student Award BTSZ 2020

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert ook in 2020 de Student Award om de meest verdienstelijke masterscripties inzake sociale zekerheid en sociale bescherming in de...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk