De FOD Sociale Zekerheid verzamelt, verwerkt en analyseert uiteenlopende cijfergegevens over de sociale bescherming in België: het aantal rechthebbenden per tak van de sociale zekerheid, de bedragen van de uitkeringen, de financiering van de sociale bescherming, etc. De cijfergegevens dienen onder meer om het sociaal beleid te monitoren, zowel op Belgisch vlak als in een...

NieuwsNews' RSS feed

Save the date | 03.02.22: Voorstelling BELMOD

De FOD Sociale Zekerheid stelt, samen met de Universiteit Antwerpen, zijn microsimulatiemodel ‘BELMOD’ voor tijdens een online presentatie op 3 februari 2022.

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk