Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners. Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau. Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken...

NieuwsNews' RSS feed

Schrijf je in voor webinar 2 'Bouwen van de 4 scenario's'

In 2044 zal de sociale zekerheid 100 jaar oud zijn. Hoe ziet ze er dan uit? Welke veranderingen zullen we vaststellen? Om de toekomstverkenning als methode toe te lichten, nodigt het Future Lab-team...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk