De FOD Sociale Zekerheid verzamelt, verwerkt en analyseert uiteenlopende cijfergegevens over de sociale bescherming in België: het aantal rechthebbenden per tak van de sociale zekerheid, de bedragen van de uitkeringen, de financiering van de sociale bescherming, etc. De cijfergegevens dienen onder meer om het sociaal beleid te monitoren, zowel op Belgisch vlak als in een...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk