Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners. Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau. Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken...

NieuwsNews' RSS feed

Statistieken van sociale bescherming

De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure (Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming) met een overzicht van de bijgewerkte cijfers...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk