Dashboard sociale bescherming

Het data dashboard van de FOD Sociale Zekerheid heeft als doel de kerngegevens over de sociale bescherming meer zichtbaar en toegankelijk te maken. Naast de financiering van de sociale bescherming staan we stil bij de adequaatheid ervan.

De FOD Sociale zekerheid beschikt over uitgebreide statistische informatie over de inkomsten en uitgaven van de sociale bescherming. Die informatie wordt ter beschikking gesteld in de rubriek “Statistieken”.

Een selectie van deze informatie bieden we nu ook aan in een  dashboard met een toegankelijk overzicht van de kosten (inkomsten en uitgaven) van de sociale bescherming.

Naast onze eigen gegevens integreren we sleutelindicatoren, geproduceerd door andere instellingen uit het netwerk van de sociale bescherming. Geen enkele instelling beschikt immers over kerngegevens die het volledige spectrum  van de sociale bescherming dekt. Samen beogen ze een kwaliteitsvol overzicht van de kerncijfers van de sociale bescherming.

Welke gegevens?

Het dashboard  financiële kerncijfers geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven. We vertrekken van een globaal overzicht om daarna in te zoomen op de uitgaven voor gezondheidszorg en vergrijzing.

Het dashboard bevat 12 schermen die trends en verhoudingen belichten

  • de kerncijfers over uitgaven en ontvangsten van de sociale bescherming (1)
  • de uitgaven van de sociale bescherming (2-3-4)
  • de ontvangsten van de sociale bescherming(5-6-7)
  • de gezondheidsuitgaven (8-9-10)
  • de overheidsuitgaven voor de vergrijzing (11-12)

Het dashboard  adequaatheid vergelijkt de sociale minima met de armoedegrens, identificeert het aantal begunstigden, brengt structurele factoren samen met het armoederisico en toont aan dat sociale bescherming effectief is.

Het dashboard omvat 8 schermen die vertrekken van een algemeen niveau naar meer gedetailleerde informatie waarmee de eindgebruiker zelf aan de slag kan.

  • Algemeen overzicht met beperkte functionaliteiten (1)
  • Prestatieniveau (2-3)
  • Begunstigden van een uitkering (4-5)
  • Evolutie van risico op armoede (6-7)
  • Effectiviteit van sociale bescherming (8)

Voor wie?

Dit dashboard is bestemd voor  geïnteresseerde burgers en professionals uit het netwerk van de sociale zekerheid.  Daarnaast zijn gedetailleerde tabellen, een methodologische nota financiering en een methodologische nota adequaatheid beschikbaar.

Interactief

Je kan zelf bepaalde parameters aanpassen: de relevante periode kiezen, de functie of landen selecteren, naar het detail gaan in de tabellen.  Je kan specifieke selecties downloaden (pdf-icoon) of de onderliggende tabel raadplegen (Excel-icoon). Voor een optimaal gebruiksgemak raden we aan de full screen optie te activeren (onderaan rechts).

Gebruikerservaringen

We willen het product graag verbeteren op basis van de gebruikerservaringen. Heb je vragen of wil je een bijkomende duiding contacteer ons via het e-mailadres dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be

Dashboard Financiering sociale bescherming

Dashboard Adequaatheid sociale bescherming