Over de sociale zekerheid

Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Welke uitkeringen en bijslagen zijn er en wie heeft er recht op?

Het klassieke sociale zekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in drie stelsels: een stelsel voor werknemers in de privésector, een stelsel voor zelfstandigen en een stelsel voor (federale) ambtenaren.

Onze brochure “De Sociale Zekerheid” vertrekt vanuit het werknemersstelsel en geeft de verschilpunten met de andere stelsels aan. De meeste mensen zijn immers aan het werknemersstelsel onderworpen.

Lees verder: De Sociale Zekerheid (Inleiding)