Passie en talent

Een van onze prioritaire projecten is 'Tango': ‘Lerend werken met passie en talent’.

Onze FOD wil verder evolueren naar een lerende organisatie. We moeten ons immers continu kunnen aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij en aan de nieuwe eisen van onze gebruikers. Leren en werken zullen als het ware 1 geheel worden en daarbij gaan we uit van de talenten en passies van al onze collega’s.

Taken die in lijn liggen met onze talenten: daar gaan we van stralen, groeien en bloeien. De toekomst is synoniem voor samenwerken, ontmoeten, innoveren, zelfbewustzijn, wederzijdse feedback en zoveel meer.

Er staan 3 pijlers centraal in dit project:

  • ‘Move’: interne en externe stages, wisselleren, tijdelijke deeltijdse opdrachten in een ander team of andere dienst, evolutie van functies naar rollen, transversaliteit, … ;
  • ‘Team’: efficiënt en participatief vergaderen, zelfsturing en autonomie, teamontwikkeling, wederzijdse feedback, … ;
  • ‘Learn and dream’: leren uit fouten, intervisies, ontmoetingsmomenten, train the trainer, zelfbewustzijn, coaching, mentorship, droomoefeningen, loopbaanbegeleiding, leernetwerk, …. .