Sociale rechten toekennen

De FOD Sociale Zekerheid ondersteunt specifieke sociale doelgroepen.

Als gediversifieerde organisatie verleent de FOD heel wat diensten aan klanten uit verschillende sociale groepen. Het meest bekend zijn de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, maar ook zelfstandigen, werkgevers en werknemers kunnen bij de FOD terecht voor specifieke diensten.

De FOD heeft ook een belangrijke historische rol door het toekennen van erkenningen en tegemoetkomingen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en het beheren van een historisch waardevol oorlogsarchief. De FOD verleent deze diensten als toegankelijke en lerende organisatie, met gelijke behandeling voor alle gebruikers en via professionele interactie.

Concreet betekent het toekennen van sociale rechten:

  • de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap
  • de vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie arbeidsrelaties
  • het toekennen van afwijkingen op de kinderbijslag