Sociale rechten toekennen

De FOD Sociale Zekerheid ondersteunt specifieke sociale doelgroepen.

Als gediversifieerde organisatie verleent de FOD heel wat diensten aan klanten uit verschillende sociale groepen. Het meest bekend zijn de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, maar ook zelfstandigen, werkgevers en werknemers kunnen bij de FOD terecht voor specifieke diensten.

Concreet betekent het toekennen van sociale rechten:

  • de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap
  • uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie arbeidsrelaties