Uitspraak over sociaal statuut: werknemer of zelfstandige?

Als een arbeidsrelatie onduidelijk is, kan de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie over de aard ervan beslissen. Zij bepaalt of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd.  Zo wordt schijnzelfstandigheid en schijnwerknemerschap vermeden.

Je bent werknemer wanneer je in ruil voor loon arbeid verricht voor een werkgever die gezag over je uitoefent. Dit wil zeggen dat je werkgever een leidende rol opneemt door te bepalen waar, wanneer en hoe je werkt en hierop toezicht kan uitoefenen. Om te kunnen spreken over een arbeidsovereenkomst als werknemer moet er sprake zijn van arbeid, loon en de uitoefening van gezag door een werkgever.

Je bent zelfstandig als je een beroepsbezigheid uitoefent die een inkomen oplevert en geen gezag relatie hebt met een werkgever en ook niet als ambtenaar verbonden bent met een statuut. Meestal werk je in opdracht voor een bepaald resultaat tegen een bepaalde prijs op basis van een aannemingsovereenkomst met opdrachtgevers.

In de Arbeidsrelatiewet werden de criteria scherper gesteld. De vrijheid van de partijen om de aard van de arbeidsrelatie zelf te kiezen werd als uitgangspunt genomen. Die keuze moet wel overeenstemmen met de feitelijke situatie. Dat wordt beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

  • de wil der partijen zoals uitgedrukt in de overeenkomst,
  • de vrijheid van organisatie van de werktijd,
  • de vrijheid van organisatie van het werk,
  • de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen.

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid. Is je statuut onduidelijk? Denk je te werken als schijnzelfstandige of als schijnwerknemer? Laat de Commissie dan je arbeidsrelatie beoordelen. Zij zal beslissen of je een werknemer of zelfstandige bent.

www.commissiearbeidsrelaties.belgium.be.