Nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een handicap: naar een burgergerichte organisatie

Door middel van een nieuwe, online aanvraagprocedure willen wij onze dienstverlening aan personen met een handicap verbeteren. Het project draait rond dichter bij de burger staan, minder administratieve rompslomp en professionalisering. Samen met onze medewerkers, klanten en partners tekenen we de toekomst uit!

Vanaf 1 juli 2016 verandert de Directie-generaal Personen met een handicap haar aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen. Voortaan hoef je niet langer papieren formulieren op te halen in je gemeente. De aanvraag gebeurt volledig online.

Een aanvraag indienen

Je kunt zelf een aanvraag indienen op myhandicap.belgium.be door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Vink in de online vragenlijst aan welke tegemoetkomingen of maatregelen je wilt aanvragen. Op basis van de gekozen tegemoetkomingen polst een interactieve vragenlijst naar je administratieve gegevens en zelfredzaamheid. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst. Heb je geen behandelend arts of heeft deze geen recente medische gegevens over je situatie? Maak dan een afspraak bij je dokter.

Weet je niet goed op welke maatregelen en tegemoetkomingen je mogelijk recht hebt? Dan kan je vooraf een online screening doen (rubriek 'Kom ik in aanmerking?'). Ook wie de wetgeving niet goed kent, kan zo inschatten op welke tegemoetkomingen en maatregelen hij mogelijk recht heeft. Of ze ook worden toegekend, hangt af van het administratief en eventueel medisch onderzoek door de DG Personen met een handicap.

Hoe?

My Handicap is een beveiligde onlinedienst. Om in te loggen heb je een eID en een kaartlezer nodig. Een handleiding vind je op de website van de DG Personen met een handicap

Wil je liever hulp bij het indienen van een aanvraag? Dat kan op verschillende manieren:

  • Ken je je pincode? Dan kan een familielid of kennis met jouw eID en pincode de aanvraag helpen indienen.
  • Je kunt ook terecht bij je gemeente of OCMW. De adressen waar je in jouw buurt terecht kan vind je op handicap.belgium.be. De medewerkers van deze instanties kunnen de aanvraag voor jou doen, ook als je je pincode niet kent.
  • Ook de sociaal assistenten van de DG Personen met een handicap helpen je graag. Een lijst van zitdagen in jouw buurt vind je op handicap.belgium.be. Via het contactformulier kan je ook een afspraak maken. Onze medewerkers kunnen voor jou de aanvraag doen, ook als je je pincode niet kent.
  • Ook de meeste ziekenfondsen kunnen je verder helpen.

Je dossier raadplegen

In de eerste fase van het project rond de nieuwe aanvraagprocedure raadpleeg je je dossier nog steeds via Handiweb. Op termijn zal de raadpleging ook via My Handicap gebeuren.

Meer informatie

Een aantal veel gestelde vragen en een handleiding vind je op de website van de DG Personen met een handicap.

Ontwikkeling van het project

Op 3 oktober 2013 bracht de DG Personen met een handicap 250 personen met een handicap, ambtenaren en professionelen uit de sector samen tijdens het evenement Touché! te Brussel. Het doel "een betere dienstverlening aanbieden aan personen met een handicap" veroorzaakte meteen een band tussen de aanwezigen.

Deelnemers vonden het belangrijk dat alle informatie voor personen met een handicap gebundeld wordt in 1 uniek dossier, dat er 1 uniek loket komt voor materies rond handicap en dat men terecht kan bij lokale contactpersonen. Overheidsteksten kunnen leesbaarder en eenvoudiger en van medische evaluaties verwacht men meer uniformiteit. Mensen vragen ook meer empathie en meer aandacht voor het menselijke aspect.

Dat is maar een greep uit een hele lijst van concrete en soms verrassende voorstellen die voortvloeiden uit het evenement.