Project Management Office (ePMO)

Om de inspanningen van de FOD in het kader van zijn bestuursovereenkomst 2014 - 2016 te ondersteunen, werd bij de Diensten van de Voorzitter een nieuw permanent team opgericht, namelijk het ePMO (wat staat voor enterprise Project Management Office). Dit team werd opgericht onder de Diensten van de Voorzitter. 

Dat team beheert de volgende taken:

  • coördinatie van de opmaak en de opvolging van de bestuursovereenkomst van de FOD;
  • coördinatie van de uitvoering van de nieuwe strategie op transversaal niveau, door transversale projecten te beheren of ze specifiek te ondersteunen;
  • coördinatie van de strategische denkoefening van de FOD op transversaal niveau;
  • ondersteuning van de diensten van de FOD bij de invoering van projectbeheer;
  • ondersteuning van de besluitvorming op het niveau van het directiecomité voor wat de transversale strategie van de FOD betreft;
  • ondersteuning van het directiecomité op het vlak van de relaties met het beleidsniveau, in het kader van de bestuursovereenkomst en de nieuwe transversale strategie.