FOD Sociale Zekerheid heeft jou nodig!

10 september 2020

We willen graag te weten komen welke informatie de gebruikers van onze website nodig hebben en of ze die er vinden. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

We zoeken kandidaten voor een kort interview: heb je 10 minuten tijd om te antwoorden op enkele vragen, dan horen we het graag! Interviews kunnen via Skype of per mail, zoals gewenst.

Op basis van jouw antwoorden hopen we dat je in de toekomst nog gemakkelijker je weg kunt vinden naar de gewenste informatie op onze site.

Mail naar actuteam@minsoc.fed.be