Word jij de winnaar of finalist van de “Student Award BTSZ 2023”?

7 september 2023

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert ook in 2023 de Student Award BTSZ om de meest verdienstelijke masterscripties inzake sociale zekerheid en sociale bescherming in de schijnwerpers te plaatsen.

Het BTSZ is een multidisciplinair, wetenschappelijk tijdschrift dat een verscheiden doelpubliek informeert over sociale zekerheid en sociale bescherming in België binnen de Europese context.

Behandel jij in je scriptie een thema over sociale bescherming of sociale zekerheid, dien dan zeker je kandidatuur in voor de Student Award BTSZ 2023.

Als je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet (zie hieronder), stuur je eenvoudig je masterscriptie in Word en in pdf door naar de opgegeven e-mail adressen, ten laatste op 31 oktober 2023.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelname aan de Student Award BTSZ 2023 staat open voor studenten en net afgestudeerde studenten, ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling.

De masterproef of masterscriptie dient een thema van sociale zekerheid of sociale bescherming te behandelen, ze wordt verdedigd in het academiejaar 2022-2023 en is opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

De masterscriptie dient uiterlijk op 31 oktober 2023 digitaal te worden ingediend in Word en in pdf bij yves.stevens@kuleuven.be , Koen.Vleminckx@minsoc.fed.be en Roland.VanLaere@minsoc.fed.be . De indieners waken er voor in Word en in pdf een identieke versie te bezorgen.

De eerste prijs bedraagt 1000 EUR, de 2 andere laureaten ontvangen elk 250 EUR.

De drie beste werken (finalisten) worden integraal gepubliceerd op de website van het BTSZ.