WG SIC Conferentie

Conferentie 12 oktober 2022 - Sociale crisismonitoring: Covid-19 and beyond

De WG SIC organiseerde een conferentie over haar bevindingen op 12 oktober 2022 in de Résidence Palace te Brussel.

In de Working Group Social Impact COVID-19 bundelden verschillende overheidsadministraties de krachten om zo snel mogelijk een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de sociale impact van de COVID-19 schok en de sociale maatregelen. COVIVAT, het Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten, een samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen van de KULeuven en de Universiteit Antwerpen, had dezelfde finaliteit, en werd ook actief ondersteund door de FOD Sociale Zekerheid.

Dit seminarie maakte de balans op van de lessen die de WG SIC en COVIVAT leerden uit de crisis monitoring. Welke factoren bemoeilijkten een snelle monitoring van de sociale impact? Welke oplossingen werden hiervoor gevonden, en welke uitdagingen blijven?

Presentaties

Günther MattheussensWerkgroep Social Impact COVID-19: van ad-hoc samenwerking naar een meer structurele inbedding? (.pdf)

Ann Coenen:  De crisismonitoring door de WG SIC: nieuwe databronnen en blijvende lacunes (.pdf)

Olivier BontoutCovid monitoring op EU niveau (.pdf) (Engels)

Ive MarxCOVIVAT: Het monitoren van de impact van COVID-19 op de inkomensverdeling doorheen 2020 (.pdf)

Stijn Van Houtven:  Het belang van gedetailleerde en actuele data voor beleidsevaluatie van de Covid-19 crisis in België (.pdf)

Bram AudenaertDe impact van Covid-19 op de sociale bescherming van werkenden: de voor- en nadelen van administratieve data (.pdf)

Video's

Verwelkoming en introductie (Peter Samyn - Voorzitter FOD Sociale Zekerheid en Séverine Waterbley – Voorzitster FOD Economie/ECOSOC)

Günther Mattheussens – POD Maatschappelijke Integratie: Werkgroep Social Impact COVID-19: van ad-hoc samenwerking naar een meer structurele inbedding?

Ann Coenen - FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg: De crisismonitoring door de WG SIC: nieuwe databronnen en blijvende lacunes

Olivier Bontout – Deputy Head of Unit DG EMPL, Europese Commissie: Covid monitoring op EU niveau

Prof. Ive Marx - CSB UA: COVIVAT: Het monitoren van de impact van COVID-19 op de inkomensverdeling doorheen 2020

Stijn Van Houtven - Onderzoeksgroep Publieke economie-KULeuven: Het belang van gedetailleerde en actuele data voor beleidsevaluatie van de Covid-19 crisis in België

Bram Audenaert - CESO-KULeuven: De impact van Covid-19 op de sociale bescherming van werkenden: de voor- en nadelen van administratieve data

Debat: Belangrijkste lessen en aanbevelingen: korte interventies door ECOSOC, COVIVAT, Europese Commissie en deelnemers

Disclaimer: De tolkprestatie is een inspanningsverbintenis en dient om de communicatie te bevorderen. Ze vormt in geen geval een authentieke weergave van de gesprekken en/of debatten. Enkel wat in de oorspronkelijke taal werd gezegd of een gereviseerde schriftelijke vertaling hiervan mag als authentiek worden beschouwd. In geval van verschillen tussen de simultaanvertolking en het originele gesproken woord (of de gereviseerde schriftelijke vertaling hiervan), geldt dit laatste (of deze laatste).Bij RSI kan de geluidskwaliteit of de internetverbinding van de deelnemers een impact hebben op de algemene beeld- en geluidskwaliteit en daardoor ook op de kwaliteit van de vertolking, zonder dat de tolk hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.