Cijfergegevens sociale bescherming in België

29 februari 2024

Jaarlijks publiceert de FOD Sociale Zekerheid verschillende cijfergegevens over de sociale bescherming in België, waaronder de statistieken over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT) voor personen met een handicap. Beide tegemoetkomingen worden beheerd door de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN). De cijferreeksen werden onlangs geüpdatet tot en met 2023 en gepubliceerd op de website van de FOD Sociale Zekerheid

In 2023 bedroeg het totaal aantal rechthebbenden op een IVT en/ of IT zo’n 242.454. We stellen een toename vast van 5,1% in vergelijking met 2022, een toename die in lijn ligt met voorgaande jaren. Naast een inkijk op het aantal rechthebbenden geven de cijfers ook het aandeel erkenningen, het aantal aanvragen en meer informatie over de uitgaven weer. 

Later zal er een ‘Cijfers in de kijker’ met meer duiding bij deze nieuwe cijfergegevens worden gepubliceerd.