Personen met een handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap staat in voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Deze tegemoetkomingen maken deel uit van de sociale bijstand in België. In tegenstelling tot de sociale zekerheid, die gefinancierd wordt met bijdragen van werknemers en werkgevers, is de sociale bijstand een residuair stelsel dat rechtstreeks gefinancierd wordt vanuit de algemene overheidsmiddelen.

De tegemoetkomingen die door de DG Personen met een handicap worden beheerd bestaan uit:

  • De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)  en
  • de integratietegemoetkoming (IT).

Beiden richten zich op personen jonger dan 65 jaar. De bevoegdheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) (voor personen vanaf 65 jaar) werd sedert 1 juli 2014  in het kader van de 6de staatshervorming overgedragen aan de deelstaten.

De volgende statistieken hebben enkel nog betrekking op de uitkeringen onder het beheer van de DG Personen met een handicap: de inkomensvervangende- en de integratietegemoetkoming.

De cijfers worden steeds uitgedrukt in nominale éénheden, % van het totaal en in miljoen euro of in euro voor de financiële gegevens.

Rechthebbenden

Medische erkenningen

Eerste aanvragen

Uitgaven