Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid: call for papers

3 oktober 2023

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) is een onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift. Het bevat zowel uitgebreide wetenschappelijke artikels als kortere bijdragen over thema’s, tendensen, uitdagingen en ontwikkelingen in de sociale zekerheid in België. In een aparte rubriek is er specifieke aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen. Het tijdschrift wordt uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.

Om de horizon te verruimen en nieuwe auteurs aan te moedigen, lanceert de redactie een Call for Papers. Werk jij rond sociale zekerheid en wil je een bepaalde thematiek onder de aandacht brengen? Bezorg ons dan eerst een beknopt voorstel via de mailbox btsz-rbss@minsoc.fed.be. Je krijgt dan snel feedback over de verdere stappen!

Concreet zijn de volgende bijdragen mogelijk:

Een wetenschappelijke bijdrage: het artikel zal worden geëvalueerd door 2 à 3 anonieme, deskundige vakgenoten die verifiëren of het artikel aan de wetenschappelijke kwaliteitseisen voldoet (‘dubbelblinde peer review’). Als een artikel wordt opgenomen in het tijdschrift is het goed voor 2 publicatiepunten, aangezien het om een tweetalig tijdschrift gaat. Of jouw artikel in aanmerking kan komen, kan je nagaan in de Richtlijnen voor auteurs op de site.

Een kortere bijdrage: de wetenschappelijke bijdragen maken het grootste deel van het tijdschrift uit, maar daarnaast kunnen experts en onderzoekers ook terecht in de rubriekSociale zekerheid in beweging’  met kortere teksten over thema’s van de sociale bescherming. Deze bijdragen kunnen bijvoorbeeld de evolutie van een wetgeving of een interessant Belgisch of Europees beleidsdossier samenvatten. De teksten dienen goed leesbaar, onderbouwd en voldoende rijp te zijn om aan een breder publiek kenbaar te maken en hoeven minder bibliografische verwijzingen te bevatten.

Forumartikel: Het is ook mogelijk om een onderbouwd opiniestuk in te sturen. Deze stukken worden,  na verificatie door het redactiecomité, in een aparte ‘Forum’ rubriek gepubliceerd.

Tenslotte organiseert het BTSZ jaarlijks de Student Award BTSZ, waarin masterscripties over thema’s van de sociale zekerheid in de schijnwerpers worden gezet. De winnaars maken op basis van hun scriptie aangepaste artikels die ook worden opgenomen in het tijdschrift.

Alle jaargangen van het BTSZ zijn beschikbaar via de website van de FOD Sociale Zekerheid in het subdomein:

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid