Jaarverslag 2022 FOD Sociale Zekerheid

11 juli 2023

2022 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin Rusland Oekraïne binnenviel. De coronacrisis leek nog maar net bezworen of de angst voor oorlog, energie-armoede en sociale verdeeldheid lag al op de loer. In tijden van crisis is onze sociale bescherming een belangrijke stabilisator.

De Working Group Social Impact Covid heeft in 2022 ook de impact van de oorlog in Oekraïne gemonitord. De FOD Sociale Zekerheid werkt sinds maart 2022 bovendien mee aan het project BE With U rond de integratie van Oekraïense vluchtelingen.

Voor kunstwerkers zetten we in op het verbeteren van hun sociale bescherming, rekening houdend met de bijzondere aspecten van hun loopbaan.

De inclusie van personen met een handicap staat centraal in de dagelijkse werking van onze DG Personen met een handicap, maar ook in ons beleidsondersteunend werk.

Dit zijn enkele projecten van de FOD in 2022. Meer informatie over deze en andere thema’s lees je in het Jaarverslag 2022!

Jaarverslag 2022 FOD Sociale Zekerheid