Nieuws News' RSS feed

 • 20 december 2018
  Door de 6de staatshervorming zal Kind en Gezin instaan voor de eerste aanvragen Verhoogde Kinderbijslag die vanaf 1 januari 2019 worden ingediend. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die in Vlaanderen wonen. 
 • 12 december 2018
  Vandaag organiseerde de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van de 50ste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen (“Happy Independent's Year”) “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging”.
 • 10 december 2018
  Er doet op Whatsapp en mogelijk nog andere kanalen een boodschap de ronde dat sommige werknemers die tussen 1990 en 2018 gewerkt hebben 5999 euro kunnen terugkrijgen van de FOD Sociale Zekerheid.
 • 27 november 2018
  Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector kunnen dankzij het Vlaams zorgkrediet een onderbrekingsuitkering krijgen wanneer zij tijdelijk stoppen met werken om een opleiding te volgen of voor een ziek familielid te zorgen.
 • 27 november 2018
  Op 6 december wordt de jaarlijkse E-gov Award uitgereikt. Dat is een award voor beloftevolle digitale projecten van overheidsdiensten uit alle beleidsdomeinen en -niveaus.