Grensarbeid

Het begrip 'grensarbeid'

Wonen in één land en werken in een ander land is wat de grensarbeider onderscheidt van de klassieke migrerende werknemer. De migrant vertrekt uit zijn land van herkomst en gaat wonen en werken in een ander land. De grensarbeider behoudt banden met twee staten: het woon- en het werkland.

Het is niet mogelijk om het begrip grensarbeid eenduidig te omschrijven. In het Gemeenschapsrecht wordt onder grensarbeider verstaan: iedere werknemer of zelfstandige die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een lidstaat en woont op het grondgebied van een andere lidstaat. Bovendien zal hij in principe dagelijks of ten minste een maal per week pendelen. Deze definitie geldt echter enkel voor de sociale zekerheid van de werknemers in de Europese Unie.

Europees parlement Werkdocument

Startpunt Grensarbeid

Een grensarbeider heeft te maken met twee landen (zijn woonland en zijn werkland), zodat het vrij ingewikkeld is om uit te maken welke fiscale en sociale regelingen op hem van toepassing zijn. Daarom zijn alle nuttige inlichtingen voor grensarbeiders binnen het Benelux-gebied, voor hun werkgevers en voor sociale uitkeringsinstellingen in de drie landen op een website samengebracht en in vier brochures opgenomen:

Alle brochures en hun bijlagen worden jaarlijks bijgewerkt en zijn tevens te vinden op de Benelux website.