20 jaar FOD Sociale zekerheid in beweging

23 mei 2021
springende vrouw - femme sautante

Op 23 mei 2021 is het 20 jaar geleden dat het KB verscheen dat aan de basis lag van de oprichting van de FOD Sociale zekerheid. Sinds 29 januari werd Peter Samyn benoemd als voorzitter. Zijn ambitie is om, samen met de bevoegde ministers, de sociale zekerheid een nieuw elan te geven en weerbaar te maken voor de vele uitdagingen waarvoor ze staat.

Tijdens het mandaat van voorzitter Frank Van Massenhove (2003 – 2019) waaide ook al een nieuwe wind door de FOD Sociale zekerheid met de NWOW (New Way Of Working), met tijd- en plaatsonafhankelijk werken en de invoering van dynanmic office en telewerk.

Gelukkig kunnen we elke dag rekenen op getalenteerde medewerkers die klaarstaan met innovatieve ideeën en die de missie hebben om het leven en de levensstandaard van burgers te verbeteren door een duurzame sociale zekerheid en sociale bescherming.  

Om dat te realiseren, monitoren en evalueren we voortdurend de doelmatigheid en doeltreffendheid van onze sociale zekerheid in haar essentiële opdrachten.  We bevorderen daarnaast de samenwerking tussen de actoren van de sociale zekerheid om onze coördinerende rol te vervullen en zo een innovatieve netwerkorganisatie te worden. We stimuleren interacties tussen wetenschap en politiek om ervoor te zorgen dat het beleid wetenschappelijk onderbouwd is. Hierdoor zijn we ook betrokken bij de strijd tegen 'fake news’.  We bevorderen de continue interactie met onze gebruikers door middel van transparantie en objectieve communicatie om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren.

Een overheidsorganisatie heeft een modelfunctie als het op duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid aankomt. Onze FOD blijft in beweging om zijn ambities te realiseren.. want we zijn allemaal betrokken bij de sociale zekerheid van de toekomst.

Benieuwd naar onze ambities? Je ontdekt ze in deze video.