Akkoord over nieuwe regels om de arbeidsomstandigheden voor platformwerkers te verbeteren!

12 maart 2024

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU was de FOD Sociale Zekerheid, samen met de FOD Werkgelegenheid en de Permanente Vertegenwoordiging, verantwoordelijk voor de opvolging van het wetgevend dossier inzake de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het sociaal statuut van platformwerkers op het einde van de Europese legislatuur. 

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) van gisteren hebben de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken de tekst van de richtlijn voor platformwerknemers goedgekeurd. 

Deze tekst zal de rechten en arbeidsomstandigheden verbeteren van meer dan 28,5 miljoen Europese mensen die via digitale werkplatforms werken. 

De richtlijn heeft tot doel de arbeidsomstandigheden van deze werknemers te verbeteren door het gemakkelijker te maken om hun arbeidsstatus correct vast te stellen via een weerlegbaar wettelijk vermoeden van loondienst, waardoor ze alle arbeidsrechten zullen genieten waarop ze recht hebben. De richtlijn zal ook de bescherming van de gegevens van werknemers verbeteren en het gebruik van algoritmen in personeelsbeheer transparanter maken, door ervoor te zorgen dat geautomatiseerde systemen worden gecontroleerd door gekwalificeerd personeel en dat werknemers het recht hebben om geautomatiseerde beslissingen aan te vechten.

Meer info