Algemene toelichting over de initiële begroting 2019

24 oktober 2018

Onze FOD ondersteunt de procedure voor het opstellen van de begroting van de sociale zekerheid. De gegevens van alle OISZ worden geconsolideerd in synoptische tabellen en de door de regering genomen beslissingen tijdens het begrotingsconclaaf worden hierin geïntegreerd.

Per jaar worden er twee begrotingsoefeningen gemaakt: de initiële begroting in september-oktober en de begrotingscontrole in maart-april. Onze FOD biedt niet alleen ondersteuning voor de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen, maar ook voor alle andere speciale stelsels, zoals het stelsel van overzeese sociale zekerheid, alsook voor de stelsels van sociale bijstand en de pensioenen van de overheidssector.

Elke begrotingsoefening wordt afgesloten met het opstellen van een Algemene Toelichting bij de begroting, die wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Algemene Toelichting over de initiële begroting 2019 werd onlangs ingediend en is beschikbaar op de website van De Kamer. Onze FOD heeft het volledige deel met betrekking tot de sociale bescherming (.pdf) opgesteld.

De volledige Algemene Toelichting bij de begroting (.pdf)