Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

19 januari 2016

De edities 2/2015 en 3/2015 van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) zijn gepubliceerd op de website van de FOD.

Editie 2 is gewijd aan de impact van de zesde staatshervorming op de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt: een kijk van juristen. Editie 3 bevat onder meer bijdragen over de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming, keuzes in de gezondheidszorg en de invoering van een europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude.

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

BTSZ