Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: focus op mentale gezondheid en werk

30 januari 2024

Op 30 en 31 januari organiseert onze FOD, in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een conferentie in Brussel over mentale gezondheid en werk.

Dit evenement, georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap, brengt experts en beleidsmakers samen om alle uitdagingen aan te pakken die verband houden met de achteruitgang van de mentale gezondheid op Europese werkplekken. Hiervoor zal de conferentie het continuüm van preventie volgen en achtereenvolgens de drie soorten preventie (primair, secundair en tertiair) behandelen. Er zal aandacht zijn voor de behoefte aan een geïntegreerde aanpak, een sterk wetgevend kader op Europees niveau, een betere anticipatie op toekomstige crisissen en het belang van de sociale dialoog.

Een aantal sessies van de conferentie worden live uitgezonden. Je kan ze volgen via https://virtual-live-events.be/event/MentalHealthandWork.

Meer info over vind je op de pagina over de conferentie op de website van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.