BENAP slotconferentie

4 november 2019

Dinsdag 22/10 vond de Closing Conference voor het BeNAP-project plaats. BeNAP (Belgian National Application Pilots) is een project dat past in het bredere BelEESSI-project (Belgian Implementation of EESSI). Beide projecten voorzien in de door de Europese Unie verplichte elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens. De FOD Sociale Zekerheid is coördinator van het project en organiseerde de conferentie samen met RIZIV, RSZ, RSVZ en FPD.

In dat kader werd het EESSI-systeem (Electronic Exchange of Social Security Information) uitgewerkt. Dit is een Europees beveiligd elektronisch netwerk dat de zowat 10.000 sociale zekerheidsinstellingen in Europa verbindt. Wanneer het volledige EESSI-systeem over de Europese lidstaten uitgerold zal zijn, zal de uitwisseling van gegevens over de grenzen heen sneller, veiliger, goedkoper en adequater gebeuren. Dat zou het leven van de burgers van de Europese Unie nog  moeten vereenvoudigen wanneer ze zich vrij verplaatsen in de lidstaten. BeNAP heeft tot doel nationale applicaties te ontwikkelen die dan worden gekoppeld aan het EESSI-netwerk.

De conferentie werd geopend door Peter Samyn (Voorzitter FOD Sociale Zekerheid) en Frank Robben (Algemeen Manager KSZ), waarna er presentaties werden gegeven door de bij BeNAP betrokken instellingen. Tijdens deze presentaties werden de ontwikkelde nationale applicaties aan de hand van demo’s voorgesteld, daarnaast werden ook verschillende lessons learned weergegeven. Als afsluiter sprak ook Benoit Abeloos (Deputy Head of the Social Security Coordination Unit at European Commission - DG EMPL), over de toekomstige visie van de Europese Commissie op EESSI. Bij de aanwezigen zowel ontwikkelaars van applicaties, business partners, Europese partners die meer wilden weten over de Belgische applicaties voor gegevensuitwisseling en onderzoekers van universiteiten.

Meer informatie: Lander.vandesompel@minsoc.fed.be

BelEESSI